OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa sala komputerowa w II LO
14 września 2022 roku

Nowa sala komputerowa w II LO

„Połączyć tradycję z innowacyjnością” – z takim hasłem oddano 13 września 2022 r., nową salę komputerową na potrzeby uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Oddanie tej sali do użytku to – jak określono ten krok – ostatni etap przeszłości analogowej.

W nowej pracowni komputerowej znajduje się dwadzieścia stanowisk komputerowych. Wyremontowanie pomieszczeń i wyposażenie sali było możliwe dzięki wsparciu Rady Powiatu oraz firmy Nowe Komputery.

* DSC_0418

 -„Jestem pod wrażeniem tego, jak szkoła ta zaczęła się zmieniać. To pomieszczenie było bardzo potrzebne. Gratuluję i niech pomieszczenie to Wam służy, niech będzie miejscem w którym będzie jeszcze lepszy kontakt ze światem” – powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

O unowocześnieniu mówił także dyrektor szkoły Marek Śmiłowicz.

-„Nasi uczniowie chcą być innowacyjni i myślę, że ta wiedza – tutaj nabyta – pozwoli im poruszać się w realiach dzisiejszego, cyfrowego, świata; pozwoli im być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Otwarcie tej sali komputerowej jest cząstką tej nowoczesności. Chcemy iść tą drogą, a właściwie nie mamy wyboru – ta droga jest jednokierunkowa bo takie są wymogi dzisiejszych czasów” – powiedział dyrektor II LO.

* DSC_0421Dzięki nowym możliwościom, uczniowie ostrowskiego liceum będą mogli – oprócz wyszukiwania informacji – układać i programować algorytmy, rozwijać umiejętności współpracy w grupach, także w środowiskach wirtualnych a także brać udział w projektach oraz uczyć się zarządzania tymi projektami. Dzięki zdobytej wiedzy uczeń będzie miał możliwość świadomego wyboru dalszego kształcenia, np. informatycznego.

Jak podkreślili uczniowie tej placówki, dla nich możliwość rozwijania umiejętności informatycznych to synonim bezpieczeństwa i konkurencyjności.

Odwiedzin: 129