OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
  2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
  3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
  4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
    • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
    • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koncert przy ruinach
15 września 2022 roku

Koncert przy ruinach

W sobotę, 10 września, już po raz dziesiąty odbył się „Koncert przy ruinach” XVII-wiecznej kaplicy loretańskiej w Skrzebowej. W tym wyjątkowym miejscu zaprezentował się wrocławski Zespół Spirituals Singers Band, który wykonał „Subito Santo - Litanię do Polskich Świętych” do muz. Włodzimierza Szomańskiego oraz słów Dariusza Czajkowskiego.

„Litania” złożona była z szeregu inwokacji pochwalnych i wezwań o łaskę dla Polski i Polaków. Kompozytor połączył w utworze tradycję europejskiej muzyki klasycznej z liturgią kościoła katolickiego i wyrazem emocjonalnym muzyki gospel. Muzyka była zróżnicowana: jedne pieśni radosne i rytmiczne, inne wprowadzały nastrój podniosły i hymniczny. Słuchacze mogli poznać życie świętych zamknięte w proste ideały, zawsze aktualne, mogące być wzorem dla każdego człowieka bez względu na kolor skóry i wyznania.

* 306257341_1894365744096406_6135248365691650529_nKoncert wpisywał się w Europejskie Dni Dziedzictwa, czyli święto „otwartych zabytków”, jakie organizowane jest corocznie przez dwa wrześniowe weekendy w Polsce i innych krajach Europy. Wydarzenie zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Ostrowskiego oraz firmy Weko Polska Sp. z o.o. we współpracy z Gminą i Miastem Raszków, Szkołą Podstawową w Bieganinie, OSP Bieganin i Moszczanka.

* 306524086_1894364970763150_1011634383364826143_n

Odwiedzin: 82