OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejski Tydzień Sportu
15 września 2022 roku

Europejski Tydzień Sportu

W dniu 15 września, w Szkole Podstawowej Nr 1, zainaugurowano nowy sportowy rok szkolny w ramach Ostrowskiego Szkolnego Związku Sportowego. Wydarzenie to połączone było z rozpoczęciem Europejskiego Tygodnia Sportu. Impreza ta była również okazją do podsumowania roku ubiegłego, dotyczącego osiągnięć ostrowskich sportowców.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promowanie sportu i aktywności fizycznej w całej Europie. Zainaugurowany po raz pierwszy został w roku 2015 i w swym zamierzeniu miał być odpowiedzią na pogłębiający się kryzys braku aktywności fizycznej. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów tygodnia oraz przez cały rok.

* DSC_0502

Na rozpoczęciu tygodnia aktywności zorganizowanego 15 września 2022 r. w Szkole Podstawowej nr1 obecni byli przedstawiciele władz miasta i powiatu: Zasępca Prezydenta Ostrowa Sebastian Górski i Starosta Ostrowski Paweł Rajski. Na początku podziękowano wszystkim szkołom podstawowym, uczestniczącym w zawodach. Wspomniano sportowców, którzy zaczynali na parkietach miasta i powiatu, a których nazwiska są już liczącymi się w sporcie ogólnokrajowym i międzynarodowym.

* DSC_0472

-,,Mijający czas nie była łatwym okresem. Był to rok pocowidowy, w którym zawody nie odbywały się systematycznie. Czasem był natłok imprez, czasem nie było ich wcale, ale udało się przeprowadzić większość zawodów’’ – powiedział Zdzisław Machowski, z OSZS.

W rywalizacji sportowej brało udział 15 szkół z powiatu ostrowskiego. Wysokie noty zajęły trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Raszkowie, Szkoła Podstawowa nr 1 z Ostrowa i Szkoła Podstawowa Nr 5 z Ostrowa. Nagrody w kategorii szkół miejskich wręczał Zastępca Prezydenta, Sebastian Górski, natomiast nagrody w kategorii rywalizacji powiatowej wręczał Starosta Ostrowski, Paweł Rajski. Wśród 373 szkół z Polski dobrze wypadły placówki oświatowe z naszego regionu, a niekwestionowanym liderem jest SP z Raszkowa, która zajęła wspaniałe 8 miejsce.

* DSC_0519-„Wyrazy uszanowania składam na ręce wszystkich. Ja bardzo się cieszę, że szkoły powiatu ostrowskiego tak wysoko zaszły, że maja takie osiągnięcia. Dla nas, w powiecie, ważny jest sport młodzieżowy – ten sport wspieramy, bo to inwestowanie w nasza młodzież, w młodzież która tak jak Mateusz Ponitka, gdzieś w świecie zafunkcjonują. Jest to doskonała promocja powiatu ostrowskiego, miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Życzę wielu sukcesów!” – powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski, w podsumowaniu tej uroczystości.

Odwiedzin: 106