OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Oddali hołd ofiarom agresji ZSRR na Polskę
19 września 2022 roku

Oddali hołd ofiarom agresji ZSRR na Polskę

W 83. rocznicę agresji ZSRR na Polskę przy ostrowskim pomniku Ofiar Sybiru uczczono pamięć pomordowanych i zaginionych Polaków. * DSC_0651

W hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz przy Rondzie Sybiraków zgromadzili się kombatanci i reprezentanci związków kombatanckich, parlamentarzyści, władze miejskie i powiatowe, a także przedstawiciele duchowieństwa, służby mundurowe oraz poczty sztandarowe.

* DSC_0640

Doroczne uroczystości maja na celu upamiętnić wydarzenia z 17 września 1939 roku, kiedy to radzieckie oddziały przekroczyły polsko-rosyjską granicę, by rozpocząć tzw. IV rozbiór Polski. Napaść skutkowała czterema falami deportacji. Pierwsze transporty w głąb Rosji rozpoczęły się w 1940 roku. Wywożono m.in. rodziny wojskowych, wyższych urzędników, policjantów, nauczycieli oraz działaczy życia społecznego i gospodarczego. Rodacy, którym udało się przeżyć okrutną drogę Golgoty Wschodu podejmowali starania, aby opowiadać kolejnym pokoleniom o tej tragedii.

Uczestnicy uroczystości podkreślali, że tegoroczne obchody miały szczególny wymiar, bowiem tragedia rozpoczęta napaścią Rosjan 17 września 1939 roku była ciosem w plecy dla napadniętej przez Niemców Polski, tym bardziej można zrozumieć co od lutego czują nasi sąsiedzi Ukraińcy.

* DSC_0683

Modlitwę w intencji ofiar i za zdrowie żyjących odprawił ksiądz prałat Tomasz Ilski. Uroczystości towarzyszyła wzruszająca oprawa artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży, która odbyła się w hali sportowej ostrowskiego ekonomika.

* DSC_0597

Powiat Ostrowski reprezentowali wicestarosta ostrowski Roman Pacholczyk, a także radny powiatowy Ryszard Pluciński.

Odwiedzin: 100