OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
VI Rajd Loretański za nami
20 września 2022 roku

VI Rajd Loretański za nami

W niedzielę 18 września 2022 r. turystyczne szlaki piesze i rowerowe prowadziły do Skrzebowej w gm. Raszków, gdzie odbył się VI Pieszo-Rowerowy Rajd Loretański.

Mimo, z początku deszczowej pogody, turyści licznie uczestniczyli w queście pieszym lub rowerowym, pokonali trasę rowerową z Ostrowa Wielkopolskiego lub najliczniej wybieraną trasę „Z wizytą u Niemojowskich”, której celem był pałac w Przybysławicach, gdzie w rolę przewodnika wcielił się burmistrz Jacek Bartczak.

* 307449615_1619171801812042_3116986072331350882_n.jpg

Punktem wspólnym wszystkich tras były zabytkowe ruiny kaplicy loretańskiej w Skrzebowej. Wszyscy szczęśliwie i z uśmiechem na twarzy wrócili na metę rajdu, gdzie czekał na nich posiłek oraz wiele konkurencji dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami. Najstarszym uczestnikiem był pan Antoni liczący 87 lat, najmłodsza uczestniczka przyjechała na rajd w dziecięcym wózku. Impreza odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa - najważniejszego święta zabytków kultury Starego Kontynentu. Wydarzeniem towarzyszącym rajdowi był Zlot Pojazdów Zabytkowych.

* 307445625_5488494494562542_4050263295416220484_n.jpg

Rajd zorganizowany został przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Moszczance oraz Klubem Turystyki Kolarskiej „Bicykl 1977”, przy wsparciu finansowym Gminy i Miasta Raszków oraz Powiatu Ostrowskiego.

Odwiedzin: 80