OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szansa na energię z biogazu
22 września 2022 roku

Szansa na energię z biogazu

O możliwościach wykorzystania biogazu do produkcji ciepła i energii elektrycznej dyskutowano na konferencji zorganizowanej przez Gminę Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski pt. „Alternatywy w ogrzewaniu, czyli oswoić biogaz”.

Konferencję, która odbyła się 19 września 2022 r. w nKlubie otwarli współorganizatorzy Starosta Paweł Rajski i Wójt Gminy Ostrów Piotr Kuroszczyk.

* DSC_0701

-,,W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego temat alternatywnych źródeł energii jest szczególnie na czasie. Walorem dzisiejszej konferencji jest przedstawienie tematyki przez naukowców i praktyków z branży. W naszym powiecie jest wielu producentów biomasy, która jest doskonałym materiałem do biogazowni i być może niektórzy zachęca się do rozważenia możliwości budowy takiej instalacji‘’ – mówił P. Rajski Starosta.

Jak wynika z przedstawianych danych biogazownie to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin energetyki alternatywnej w Europie. Tylko w ostatnim roku w np. W Niemczech powstało ok. 1200 nowych instalacji, podczas gdy w Polsce zaledwie ok. 120. Kryzys sprawił, że jednak ostatnio wielokrotnie zwiększyło się zainteresowanie i obecnie budowanych jest kilkadziesiąt nowych instalacji.

Naukowcy wśród których był m.in. autorytet w tej branży prof. dr hab. inż. Jacek Dach - kierownik Pracowni Ekotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przekonywali, że potencjał w tej branży jest ogromny: od możliwości wykorzystania odpadów przy produkcji zwierzęcej (obornik, gnojowica), poprzez kiszonki, odpady poubojowe, resztki powstające przy przetwórstwie rolno-spożywczym. Biogazownia oprócz tego, że pozwala likwidować odory daje możliwość uzyskania z resztek pofermentacyjnych cennego nawozu organicznego wolnego o salmonelli, bakterii coli oraz jaj pasożytów.

* DSC_0722

Oprócz przedstawicieli samorządów, zakładów komunalnych, producentów rolnych w konferencji udział wzięli także uczniowie z klas o specjalności energii odnawialnej z Zespołu Szkół Technicznych.

Prelegentami konferencji byli także: Adam Orzech - prezes zarządu spółki NATURALNA ENERGIA.plus, wieloletni dostawca i eksploatator systemów biogazowych, Mirosław Michalak - pełnomocnik Zarządu spółki Dynamik Biogas, prezes min. Biogazowni Przybroda. Obecnie realizuje kilkanaście projektów budowy nowych biogazowni rolniczych w Polsce oraz Marek Kolasiński - dyrektor Działu Rozwoju Technologii Sweco Polska sp. z o.o., odpowiedzialny za inicjowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych.

W imieniu organizatorów konferencje podsumował Dariusz Pryczak Sekretarz Gminy OstrówWielkopolski.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 128