OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szansa na lepsze jutro!
8 lipca 2009 roku

Szansa na lepsze jutro!

7 lipca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się wręczenie dyplomów beneficjentom projektu „Twoja Szansa” za udział w warsztatach z poradnictwa specjalistycznego. W warsztatach udział wzięły osoby niepełnosprawne, niedowidzące i niewidome oraz niesłyszące i niedosłyszące.

Projekt „Twoja Szansa” został zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Społeczny”.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim przezwyciężenie indywidualnych barier w wejściu na rynek pracy. Szkolenia były prowadzone przez doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika, pedagoga, a także psychologa.

Na dzień dzisiejszy z trzydziestu pięciu osób biorących udział w szkoleniu, trzy osoby znalazły zatrudnienie. Przede wszystkim osobami niepełnosprawnymi interesują się Zakłady Pracy Chronionej. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma korzyści w postaci zwolnienia z wpłat na PFRON, posiada ulgi podatkowe, a przede wszystkim ma
wyśmienitą
promocję firmy, jako przedsiębiorstwa otwartego, nowoczesnego i zaangażowanego społecznie - wyjaśnia Marcin Siudziński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, - ponadto zyskuje osobę, która swoim zaangażowaniem motywuje innych pracowników do bardziej efektywnej pracy, a swoją obecnością wpływa na pozytywną atmosferę i podniesienie kultury pracy. Dlatego zachęcamy wszystkich pracodawców, aby zgłaszali się do nas, a my pomożemy w utworzeniu nowego stanowiska pracy.

W szkoleniu udział wzięło 35 osób niepełnosprawnych w tym 20 osób niesłyszących i niedosłyszących oraz 15 osób niewidomych i niedowidzących.

W ramach realizacji projektu w Poradni Aktywnej Integracji utworzonej w pomieszczeniach PCPR zostały zlikwidowane bariery w komunikowaniu się dla osób niedosłyszących, poprzez zakup pętli stacjonarnej z mikrofonem bezprzewodowym oraz zakup zestawu dla prelegentów szkoleń. Ponadto Poradnia wzbogaciła się o sprzęt komputerowy ze specjalistycznym programem (mówiącym syntezatorem mowy), który umożliwia osobom z uszkodzonym wzrokiem dostęp do informacji. Przystosowanie Poradni pozwoliło na sprawne prowadzenie warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, warsztatów autoprezentacji i umiejętności związanych z poruszaniem się na rynku pracy i warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla niedosłyszących beneficjentów.

Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z wami i wręczyć wam dyplomy za udział w warsztatach z poradnictwa specjalistycznego. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest bardzo niekorzystna. Dlatego też wszystkim nam zależy na tym, abyście mogli funkcjonować normalnie, tak jak reszta naszego społeczeństwa. Sądzę, że zorganizowanie tych warsztatów jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Mam nadzieję, że niebawem do tej szczęśliwej trójki, która znalazła już pracę dołączy reszta osób. Dziękuję bardzo dyrektorowi Marcinowi Siudzińskiemu, oraz Aleksandrze Zuchowskiej, koordynatorowi przedsięwzięcia, że podjęli się tak trudnego i ważnego projektu. Wszystkim uczestnikom gratuluje i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym - mówił Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Dla osób niewidomych i niedowidzących odbyło się szkolenie z zakresu pisma Braillea w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w Powiecie Ostrowskim zostały przygotowane Poradniki-Informatory w alfabecie Braillea.

Więcej informacji na stronie www.pcpr.powiat-ostrowski.pl

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 598