OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendia Starosty Ostrowskiego dla zdolnych uczniów
3 października 2022 roku

Stypendia Starosty Ostrowskiego dla zdolnych uczniów

Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył stypendia dla 50 najzdolniejszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Większość, bo aż 34 otrzymało stypendium pierwszy raz, 12 powtarza ubiegłoroczny sukces, a czworo odebrało wyróżnienie za wyniki po raz trzeci.

* i_lo__5_.jpg

Zgłoszone przez szkoły wnioski były przedmiotem analizy Kapituły Stypendialnej w skład której weszli: Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Sylwia Nowicka Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0046.jpg

Naszym corocznym zadaniem było rozpatrzenie wniosków nominowanych przez Dyrektorów szkół i placówek, które wcześniej podlegały również zaopiniowaniu przez Rady Pedagogiczne poszczególnych szkół. Opiniując wnioski Komisja brała pod uwagę najwyższą średnią ocen osiągniętą za dany rok szkolny oraz sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach jak również, wyjątkowe uzdolnienia artystyczne, sportowe, naukowe na szczeblu co najmniej regionalnym, wojewódzkim lub ma osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej”- odczytał przewodniczący Kapituły Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk.

* dsc_0037.jpg

Stypendia Starosty o wartości 2 tysięcy złotych wręczone zostały już po raz 10 i trafiły do poszczególnych uczniów. Oto ich krótkie charakterystyki:


Zespół Szkół Technicznych

Marika Wegner - uczy się grafiki komputerowej, a każdy rok nauki skończyła z wyróżnieniem. Jest osobą pracowitą, która zawsze terminowo wywiązuje się z wyznaczonych celów. Otwarta na nowe wyzwania brała m.in. udział w konkursach z przedsiębiorczości i w projektach z grafiki. Ma umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu i dobrze radzi sobie w sytuacjach stresowych, gdy trzeba działać szybko i spokojnie.

Tomasz Kułton - jest uczniem klasy informatycznej. W roku szkolnym 2021/2022 osiągnął znakomite wyniki w nauce. Wyróżnia się aktywnością i zaangażowaniem w pracę na rzecz klasy. Zawsze sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań o obowiązków. Na co dzień  interesuje się informatyką oraz ekonomią.

Szymon Kusiński - w roku szkolnym 2021/22 uzyskał najwyższą średnią spośród wszystkich uczniów ZST uzyskując wynik 5,68. Ambitny, kreatywny młody człowiek, na którego pomoc można liczyć. Aktywnie brał udział w konkursach szkolnych rangi powiatowej i ogólnopolskiej. Jego empatia przekłada się na bezinteresowną pomoc koleżeńską.

Maciej Siedlecki to uczeń sumienny i zdyscyplinowany, zaangażowany w rozwijanie swoich zainteresowań co skutkuje wynikami na wysokim poziomie. Jest osobą aktywnie uczestniczącą w życiu społecznym, jest przewodniczącym klasy i należy do szkolnego samorządu uczniowskiego.

Bartosz Przegienda – uczeń w klasie informatycznej. Od ponad 10 lat trenuje Taekwn-do, ma pas mistrzowski (czarny) pierwszy dan. Odnosi ogromne sukcesy sportowe na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W roku szkolnym 2021/22 został V-ce mistrzem Mistrzostw Europy w Cardiff w Walii w walkach w kategorii senior waga 70kg+, gdzie uczestniczyło ponad 1200 zawodników z Europy.

* zst__12_.jpg

II Liceum Ogólnokształcące

Oliwia Klar -  Idealnie  łączy obowiązki szkolne z zajęciami sportowymi w Klubie Sportowym STAL LA osiągając wysokie wyniki sportowe na tle Wielkopolski, Makroregionu i Polski. Jest złotą medalistką Mistrzostw Polski w sztafecie 4x100 m, złotą medalistką halowych Mistrzostw Polski w biegu na 200 m, brązową medalistką halowych Mistrzostw Polski w sztafecie 4x 400 m, złotą medalistką Mistrzostw Polski LZS w sztafecie 4x100 m  w biegu na w biegu na 200 m.

Weronika Pajek - Chłonie wiedzę i potrafi ją wykorzystać, czego owocem jest wysoka średnia. Chętnie bierze udział w konkursach i olimpiadach, których tematyka jest zróżnicowana, od matematycznych po literackie. Jej pasją jest sport; reprezentowała szkołę w biegach sztafetowych. Jest także wrażliwa na potrzeby innych, dlatego chętnie angażuje się w akcje szkolnego wolontariatu i pomaga potrzebującym. Promuje swoją szkołę wśród uczniów szkół podstawowych poprzez współorganizowanie dla nich warsztatów biologiczno-chemicznych.

Wiktoria Pajek - Nauka to jej pasja. Swoją wiedzę poszerza, biorąc udział w wielu konkursach i olimpiadach o zróżnicowanej tematyce ( matematyka, promocja zdrowia, literatura ). Uwielbia sport: reprezentuje szkołę w biegach sztafetowych. Z chęcią angażuje się w akcje szkolnego wolontariatu pomagając potrzebującym. Szanuje i rozwija tradycje szkoły. Poprzez zaangażowanie w prowadzeniu warsztatów, promuje szkołę wśród uczniów szkół podstawowych.

Łukasz Piec - to uczeń wszechstronnie uzdolniony. Bardzo dobrze opanował język niemiecki czego dowodem są bardzo dobre wyniki w ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursach języka niemieckiego: Deutschfreund oraz Sprachdoktor. W obu konkursach uplasował się wśród dwudziestu najlepszych uczniów w Wielkopolsce. Jego szczególna wrażliwość widoczna jest w pisanych przez niego wierszach. Pasją są książki, filmy oraz historia. Jego wyczulenie na potrzeby innych pozwala mu angażować się w wiele akcji niesienia pomocy, a jedną z pasji jest także sport.

* ii_lo__13_.jpg

Zespół Szkół Muzycznych

Natalia Zakrzewska w roku szkolnym 2021/22 osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce, kończąc V klasę średniej szkoły muzycznej z wyróżnieniem i średnią ocen 5,0. Członek– kwartetu saksofonowego, z którym zajęła I miejsce i tytuł Virtuoso Performer na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym World Open Online Music Competition w Serbii. Z kwartetem wystąpiła także na. 35 Turnieju Pianistów Stypendystów Zagranicznych w Pałacu Myśliwskim w Antoninie.

Hanna Szustkiewicz Podczas końcowego komisyjnego egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego, otrzymała ocenę celującą, osiągając 25/25 punktów. Wykracza poza wymogi programu opanowała techniki wykonawcze wykorzystywane na poziomie akademickim. Członek kwartetu saksofonowego, który zajął I miejsce uzyskując tytuł Virtuoso Performer na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym World Open Online Music Competition w Serbii

Młodzieżowy Dom Kultury

Oliwia Łukomska utalentowana wokalistka studia wokalnego „Art Musica” przy MDK, mimo młodego wieku jest bardzo dojrzała muzycznie, potrafi mierzyć się z repertuarem „wielkich gwiazd estrady”. Najbardziej odnajduje się w repertuarze piosenek musicalowych. Zdobywała najwyższe laury na międzynarodowych festiwalach we Włoszech, na Malcie i w Gruzji. Ostatnie osiągnięcia Oliwii to wyróżnienie na III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Wokalarium 2022” w Kielcach, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Wielkopolski Bells 2022”, I miejsce zdobyła na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2022” w Suwałkach.

Gabriela Grzyb od 6 roku życia śpiewa w Studio wokalnym Art Musica w MDK. Pełna pasji do muzyki i śpiewu, perfekcyjna w swoich wykonanych, dojrzała wokalnie, prezentująca niesamowicie wysoki poziom. Wielokrotnie reprezentowała Polskę na festiwalach zagranicznych zdobywając najwyższe laury. Ostatnie osiągnięcia Gabrysi to dwa II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Wielkopolski Bells 2022”  oraz Międzynarodowym Festiwalu piosenki i tańca „Muszelki Wigier 2022” w Suwałkach.

* mdk__17_.jpg

Zespół Szkół Budowlano -Energetycznych

Aleksandra Bartnik - uczennica o wyjątkowych, wszechstronnych zdolnościach. Z przedmiotów zawodowych i technicznych osiąga celujące wyniki. Już dwukrotnie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów (2020/2021 i 2021/2022). Brała udział w olimpiadach przedmiotowych. Działa w samorządzie klasowym. Wielokrotnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych, udziela koleżeńskiej pomocy. Wszystko to owocuje tym, że ma bardzo pozytywny wpływ na swoją klasę.

Martyna Kozłowska - uczennica o wyjątkowych zdolnościach. Jej osiągnięcia związane są z przedmiotami ścisłymi i zawodowymi, z których zdobywa celujące oceny. Reprezentowała szkołę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Reprezentuje uczniów kierunku technik geodeta na Uniwersytecie Przyrodniczym, aktywnie uczestnicząc w kole naukowym geodetów. Jest wolontariuszem w Ostrowskim Stowarzyszeniu Miłośników Zwierząt i koordynatorem misji Karma dla Schroniska.

Marta Stasiak – przyszły technik architektury krajobrazu. Jest uczennicą wybitnie uzdolnioną nie tylko z przedmiotów ogólnokształcących, ale również zawodowych, z których uzyskała najwyższe oceny.Nauka sprawia jej przyjemność. Swoją pasję i zainteresowania realizuje na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Cieszy się zaufaniem i sympatią rówieśników, wielokrotnie angażowała się w koleżeńską pomoc. Uczestniczy we wszystkich działaniach klasy i szkoły, chętnie udziela się w akcjach charytatywnych.

Patryk Wyraz – uczeń, którego wyróżnia niezwykła dociekliwość i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy. Patryk wzorowo i odpowiedzialnie wypełnia wszystkie obowiązki szkolne. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę z przedmiotów zawodowych, z których w pierwszym roku nauki uzyskał wybitne wyniki. Cieszy się zaufaniem i sympatią koleżanek i kolegów.

Wiktoria Wojciechowska - uczennica osiągająca wiele sukcesów w sportach kontaktowych, a w szczególności w kickboxingu. Osiąga sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim m.in.: 3-cie miejsce w Mistrzostwach Polski Kickboxing Full Contact, 1 miejsce w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w Kickboxingu. Wiktoria jest pewna, że dzięki przestrzeganiu zasad, jakimi kieruje się w życiu, uda jej się pogodzić pasje sportowe z wyzwaniami, jakie stawia klasa maturalna.

* zsb_e__12_.jpg

III Liceum Ogólnokształcące

Zuzanna Andrzejak - Osiąga bardzo wysokie wyniki ze wszystkich przedmiotów, ale szczególnie interesuje się naukami ścisłymi: matematyką, informatyką oraz kosmonautyką. W ramach akcji amerykańskiego NASA „Send Your Name to Mars” była jedną z osób, których dane poleciały w łaziku Perseverance na Marsa. Ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami, ma wielkie szanse stać się w przyszłości świetnym inżynierem w dziedzinie informatyki algorytmicznej.

Jan Potaśniczak – jest sumienną i skromną osobą, odnoszącą bardzo dobre wyniki w nauce oraz wielkim pasjonatem geografii. Największym jego osiągnięciem w poprzednim roku szkolnym 2021/22 jest uzyskanie tytułu Laureata w Konkursie Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej. Zajął 3 miejsce w Polsce i otrzymał indeks na wybrane 4 kierunki studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Został również Finalistą Etapu Okręgowego XLVIII Olimpiady Geograficznej w Poznaniu.

Natalia Śrama -  trenuje badminton w klubie OTB Lotka Ostrów. W roku szkolnym 2021/2022 Natalia startowała w wielu turniejach, zajmując czołowe lokaty. Do największych z nich należą złote medale w grze singlowej i mieszanej w Krajowym Turnieju Juniorów Młodszych w Polanowie oraz grze deblowej w Krajowym Turnieju Młodzików Młodszych, Młodzików oraz Juniorów Młodszych w Luboniu. Mimo dużego zaangażowania w treningi i udział w zawodach uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce.

Gabriela Krakowska – dusza artystyczna uczącą się na profilu biologiczno-chemicznym. Od dawna interesuje się poezją zdobywając liczne wysokie miejsca w wojewódzkich, powiatowych jak i ogólnopolskich konkursach. W roku szkolnym 2021/2022 otrzymała m.in. nagrodę za najlepsze wiersze w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-plastycznego „Bazgroł” oraz zajęła III miejsce w IX edycji Powiatowego Konkursu „Poetycka Wiosna”. Jest także członkinią Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP, z którą także osiąga sukcesy.

Karol Błaszczak - bardzo dobre wyniki w nauce łączy z treningami w  KS Stal LA Ostrów Wielkopolski i udziałem w licznych zawodach lekkoatletycznych. Jego czołowe osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2021/2022 to min. I miejsca w sztafetach 4x400m i 4x100 na mistrzostwach Wielkopolski oraz VI miejsce w biegu na 60 m w Halowych Mistrzostwach Polski U18 i VI miejsce w sztafecie 4x100 na Mistrzostwach Polski seniorów.

* iii_lo__16_.jpg

Zespół Szkół Ekonomicznych

Joanna Kusch –  uczennica klasy w zawodzie technik logistyk ze średnią ocen 6,00 Uczennica samodzielnie poszerza swoją wiedzę rozwijając swoje pasje i uzdolnienia. Jest uczennicą ambitną i zawsze chętnie podejmuje się różnych zadań. Największym sukcesem było zdobycie tytułu laureata w etapie centralnym Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

Kacper Wiczyński -  uczeń klasy w zawodzie technik logistyk, uzyskał na koniec roku średnią ocen 5,80. Reprezentował szkolę w III Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Przez cały rok pełnił funkcję Sekretarza Samorządu Uczniowskiego był także redaktorem naczelnym szkolnej gazetki Feniks.

Maja Franzke – ukończyła klasę III w zawodzie technik logistyk ze średnią 5,75. Uczennica ambitna i chętnie podejmuje się różnych działań. Trudna droga do upragnionego celu jej nie przeraża, a jedynie motywuje do ciężkiej pracy. Szybko chłonie wiedzę, traktując ją jako klucz do dalszego rozwoju. Najchętniej uczy się przedmiotów zawodowych, ponieważ kierunek, który wybrała jest tym, co chciałaby robić w przyszłości.

Izabela Kurek - reprezentuje profil prawno-policyjny. Uzyskała średnią 5,64 i 100-procentowa frekwencję. Jej wiedza wykraczała poza zakres materiału programowego, co wynikało z jej samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Uzyskała wyróżnienie w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, brała udział w etapie centralnym Konkursu rachunkowości „Akademia Księgowego” oraz etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

Marek Jankowski – jego pasją jest bieganie, w którym odnosi wiele sukcesów. Mistrz Wielkopolski na dystansie 1500 m w kategorii U 20 oraz III miejsce w sztafecie 4 x 100 m w kategorii U20 na Mistrzostwach Polski LZS w Białymstoku. W 58 Biegu Republiki Ostrowskiej na dystansie 10 000 m zajął III miejsce w kategorii mężczyzn do 19 lat. To zaledwie tylko kilka ostatnich

Weronika Polak -  reprezentantka klubu piłkarskiego Warta Poznań. Jej umiejętności zostały docenione powołaniem na zgrupowanie selekcyjne Kadry Polski u-17. Wraz ze swoim klubem zdobyła Wicemistrzostwo Polski w Centralnej Lidze Juniorek U-17. W ubiegłym roku zdobyła także Wicemistrzostwo Polski z Kadrą Wielkopolski U-15 i jest również współautorką awansu Warty Poznań do III Ligi seniorskiej.

* zse__9_.jpg

Zespół Szkół Usługowych

Bartosz Kołodziej – uczeń, którego cechuje skromność, rzetelność i wysoka kultura osobista. Z dużym zaangażowaniem wykonuje powierzone mu zadania i świetnie potrafi pracować w zespole. Empatię i otwartość wykorzystuje w działania w ramach wolontariatu szkolnego i lokalnego. Czynnie uczestniczy w pracach na rzecz pomocy poszkodowanym, także objętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie, angażując się w cykliczne prace wolontariuszy w centrum Komeda. Zawód technika reklamy, w którym się kształci traktuje z ogromną pasją.

Mateusz Cieszyński -  ambitny, pracowity i sumienny przyszły technik przemysłu mody. Swój zawód traktuje z ogromną pasją. Zaprojektował i wykonał kolekcję odzieży „Niechaj wszystko sztuką będzie” zaprezentowaną na IV Ogólnopolskim Konkursie Dla Młodych Projektantów i Krawców “Szmaragdowy Guzik”. Był jednym z najmłodszych uczestników, otrzymując wyróżnienie za „Wyjątkowe wyczucie współczesnej mody”. Angażuje się także w działalność wolontariacką.

Aleksandra Kaczmarek -  sumienna i pracowita uczennica, przyszłytechnik żywienia i usług gastronomicznych. Chętnie angażuje się w działania na rzecz klasy i szkoły. Aktywnie działa w Samorządzie Klasowym oraz Samorządzie Uczniowskim. W mijającym roku szkolnym wzięła udział w IX edycji regionalnego konkursu wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Bezpiecznie od startu”.

Jakub Komorniczak - wyjątkowe uzdolnienia i zainteresowania rozwija, reprezentując szkołę w konkursach i olimpiadach. Zdobył I miejsce w szkolnym konkursie “Chrześcijańskie podejście do świata przyrody na podstawie wybranych wypowiedzi papieży”. Brał udział w Ogólnopolskim Turnieju Reportażu, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.Angażuje się w przygotowania licznych imprez i uroczystości szkolnych, zwłaszcza ich oprawy multimedialnej.

* zsu__9_.jpg

IV Liceum Ogólnokształcące

Kinga Nadolska - aktywną uczestniczka projektu „Co nam w duszy gra” w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii. Z jej inicjatywy odbył się charytatywny koncert, z którego środki przeznaczone były na budowę Centrum Psychiatrii Dziecięcej Fundacji TVN. Bierze czynny udział w promocji szkoły, uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą, prowadzi szkolny Instagram. To dziewczyna o ogromnym sercu i pasji do pomagania innym.

Gabriela Kempińska - uczennica klasy o profilu językowym i w konkursach językowych osiąga znaczące sukcesy. Aktywnie angażuje się w życie klasy i szkoły pełniąc funkcję przewodniczącej i skarbnika w samorządu uczniowskiego. Wielokrotnie reprezentowała szkołępodczas warsztatów językowych dla młodzieży klas 8 szkół podstawowych.

Bartosz Osiński - niezwykle pracowity, zawsze pomocny, koleżeński i wytrwały w postanowieniach uczeń. Wyróżnia go empatyczna postawa wobec innych ludzi i ich potrzeb. Języki angielski i hiszpański to jego pasja. Doskonali je podczas podróży i konkursów. Bierze udział w licznych konkursach, promując naukę języków obcych. Jednym z nich jest zajęcie III miejsca w II Angielskim Dyktandzie Językowym, organizowanym przez Zakład Filologii Angielskiej w UAM w Kaliszu

Dominika Dymowska-  jest zdolną, ambitną uczennicą, cechująca się wysoką kulturą osobistą. Jako uczennica klasy o profilu językowym reprezentuje IV LO w konkursach językowych nieustannie pogłębiając swoją wiedzę lingwistyczną. Język angielski, niemiecki oraz hiszpański to jej pasja. Jest osobą skromną, koleżeńską, wrażliwą, otwartą na potrzeby drugiego człowieka co potwierdza działalnością w Szkolnym Kole Wolontariatu.

* iv_lo__10_.jpg

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU

Jakub Paduch jest uczniem czwartej klasy na kierunku technik elektryk. Jest osobą pracowitą i wszechstronnie uzdolnioną. Osiąga bardzo dobre wyniki zarówno z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących. Od pierwszej klasy pozostaje w czołówce uczniów z najwyższą średnią w ZST-E. W ostatnich dwóch latach osiągnął nie tylko najlepsze wyniki w klasie, ale także najlepsze wśród uczniów technikum. Po lekcjach jest także zawodnikiem MLKS Odolanovia Odolanów, uprawia kolarstwo turystyczne oraz ćwiczenia siłowe.

Dawid Pawlak – uczeń na kierunku- chłodnictwo i klimatyzacja, a swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w wielu kursach specjalistycznych. Osiąga także bardzo dobre wyniki w nauce a jednocześnie z powodzeniem uprawia sport jako zawodnik Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia Ostrów Wielkopolski w kategorii juniorów. Jest Mistrzem Wielkopolski z Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej oraz w Mistrzostwach Polski Juniorów.

Dawid Nawrot- ambitny, wytrwały i sumienny uczeńw zawodzie technik elektryk. Od pierwszej klasy jest w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w ZST-E, a w ubiegłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,75. Jednak najważniejszą jego cechą są zainteresowania techniczne i aktywność na polu zawodowym. Uczeń chętnie uczestniczy w szkoleniach, samodzielnie sięga po literaturę zawodową. Szczególnym obiektem jego zainteresowań są instalacje elektryczne i szafy sterownicze.

Bartosz Masłowski to przyszły technik pojazdów samochodowych wyróżniający się spośród rówieśników wszechstronnymi uzdolnieniami i pracowitością. Z większości nauczanych przedmiotów uzyskuje oceny celujące. Od pierwszej klasy technikum jest uczniem, który osiąga najwyższe średnie w nauce w szkole, a średnia 6,0, jaką osiągnął w ostatnich dwóch latach, jest najwyższą w historii placówki. Uczestnik Olimpiad i konkursów, który w czasie wolnym zajmuje się tematyką transportu samochodowego.

* zst_e__8_.jpg

Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU

Alicja Zielezińska – licealistka, którachętnie rozwija swoje wszechstronne zainteresowania uczestnicząc w licznych konkursach: literackich, poetyckich, językowych jak i sportowych; Laureatka trzeciego miejsca w Powiatowym Konkursie Literackim „Zmowa Słowa” oraz trzeciego miejsca w konkursie organizowanym z okazji Święta Niepodległości na szczeblu szkolnym. Zajęła również drugie miejsce w rozgrywkach grupowych w ramach Ligi Przedmiotowej z języka angielskiego oraz trzecie w zawodach sportowych – Sztafeta 4 x 100 m.

Jakub Dziuba licealista o specjalności zarządzanie kryzysowe. Oprócz nauki pasjonuje się językiem angielskim. Uczestnik konkursu translatorskiego UAM w Poznaniu o nagrodę FanFila. Pogłębia swoją wiedzę z zakresu lingwistyki stosowanej, dzięki temu poszerza swoje wiadomości nie tylko z języka angielskiego, ale również polskiego. Prócz zainteresowań lingwistycznych, fascynuje go również technologia komputerowa i programowanie.

Julita Adamska - uczennica Technikum Weterynarii. Posiada wybitne zdolności z przedmiotów zawodowych, które pozwalają jej rozwijać pasję, którą są zwierzęta, opieka i pielęgnacja nad nimi. Dała się poznać w szkole jako osoba wrażliwa, empatyczna i zawsze pomocna. Inicjuje pomoc koleżeńską oraz organizuje spotkania i zabawy integracyjne dla dzieci z Domu Polsko-Ukraińskiego. Swoją przyszłość wiąże z weterynarią.

Natalia Warga – licealistka zarządzania kryzysowego. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz bezinteresownie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Bierze udział w konkursach i olimpiadach m.in. w Ogólnopolskim Konkursie „Fox” z języka angielskiego oraz olimpiadzie matematycznej. Chętnie angażuje się w przygotowania imprez i uroczystości szkolnych.

Oliwier Banasiak - uczeń Liceum Wojskowego. Chętnie rozwija swoje pasje i zainteresowania uczestnicząc w licznych konkursach i zawodach sportowych. Jest zdobywcą złotego medalu na Mistrzostwach Polski 2020 Duko Brazilian Jiu Jitsu w kategorii No Gi oraz srebrnego medalu w kategorii Junior Młodszy Gi Mistrzostw Polski 2020. Najnowszym osiągnięciem sportowym jest brązowy medal z zimowych zawodów Winter Open 2021 Gi & No Gi Jiu Jitsu w kategorii Gi, Młodszy Junior.

* zsp_cku_przygodzice__9_.jpg

I Liceum Ogólnokształcące

Kacper Zimniak – jużabsolwent, który skończył naukę ze średnią 5,88. Posiada wszechstronne zainteresowania: naukowe, sportowe, dziennikarskie i literackie. Jest również doskonałym lekkoatletą co udowodnił zdobywając II i III miejsce na Mistrzostwach Polski w biegach na 100, 200 i 400 m w roku 2021 i 2022. Został także uhonorowany medalem wybitnego absolwenta I LO w roku szkolnym 2021/2022.

Anastazja Janik -  uczennica ze średnią ocen 5,92. Jest tegorocznym stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jej główne zainteresowania naukowe to matematyka, chemia i biologia. A jej wielką pasją jest jazda konna Anastazja uprawia trekking górski oraz jazdę na snowboardzie i nartach.

Marta Pawlak – uczennica ze średnią ocen 5,85, wszechstronnie uzdolniona, a jej największą pasją jest lotnictwo. Planuje podjąć studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Bierze udział w konkursach jęz. Angielskiego. Jest laureatką I miejsca w Powiatowym Konkursie Tłumaczeniowym. Interesuje się również tańcem oraz rysunkiem.

Błażej Kwiatkowski – także już absolwent ze średnią 5,78. Jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym o zainteresowaniach naukowych. W roku szkolnym 2021/2022 był stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Swój czas wolny wykorzystuje na realizację swojej wielkiej pasji jaką są… klocki lego, jest w tym prawdziwy mistrzem startując z sukcesami w konkursach ogólnopolskich. Czekamy na sukcesy w Lego Master.

* i_lo__7_.jpg

Wszystkim wyróżnionym gratulacje i słowa uznania złożyli także: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Matecka, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet,   Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski. List gratulacyjny wystosował również Poseł na Sejm RP Jarosław Urbaniak.

* dsc_0211.jpg

Uroczystość swoim występem uświetniła Maria Kupczyk- ubiegłoroczna stypendystka,  młoda wokalistka, która ukończyła klasę fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie.

* wokalistka_maria_kupczyk__11_.jpg

Jest laureatką wielu festiwali muzycznych m.in. zdobyła III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Piosenki Rozrywkowej Aleja Gwiazd, ma również sukcesy w dziedzinie pisarskiej, a na co dzień jest uczennicą III klasy I Liceum Ogólnokształcącego. Na Sali wybrzmiały takie utwory jak: „Powiedz że, powiedz jak”, „Sutra” czy „Nim przyjdzie wiosna”. Spotkanie zakończyło się gromkimi oklaskami i spotkaniem przy kawie.

Odwiedzin: 2091