OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Sztuka ducha” w Galerii Sztuki Współczesnej
2 listopada 2022 roku

„Sztuka ducha” w Galerii Sztuki Współczesnej

W ostrowskiej Galerii Sztuki Współczesnej zaprezentowane zostaną dzieła Ewy Niśkiewicz-Krawczyk i Radosława Krawczyka. Wernisaż wystawy „Sztuka ducha” rozpocznie się w piątek, 4 listopada, o godz. 19.00.

* krawczykkrawczyk_zaproszenie

Zapraszamy do ostrowskiej Galerii Sztuki Współczesnej na wernisaż ekspozycji „Sztuka ducha”. Swoją sztukę dla ducha w galerii zaprezentują Ewa Niśkiewicz-Krawczyk i Radosław Krawczyk. Absolwenci poznańskich uczelni (Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Artystycznego) przez ostatnie lata tworzyli dzieła malarskie inspirowane motywami biblijnymi w różnych technikach, często w formie wydruków na płótnie czy składanych kartkach.

Wystawa będzie dostępna do 23 listopada.

O autorach:

Ewa Niśkiewicz-Krawczyk, to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom w pracowni rzeźby prof. Kazimierza Raby). Doświadczała różnych dyscyplin sztuki: malarstwa, rysunku, rzeźby, filmu (obecnie głównie malarstwo). Realizowała autorskie warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży. Bierze udział w wystawach i plenerach.

Radosław Krawczyk, to absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (Wydział Edukacji Artystycznej; 2006). Zajmuje się grafiką komputerową oraz malarstwem akrylowym i pastelowym. Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych oraz kilku indywidualnych.

Informacje dodatkowe:

instagram.com/radoslaw.krawczyk.artwork
facebook.com/radoslaw.krawczyk.artwork

instagram.com/ewa.niskiewiczkrawczyk.artwork
facebook.com/ewa.niskiewiczkrawczyk

sztukaducha.pl

Odwiedzin: 65