OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Milionowe remonty i inwestycje w szkołach
9 lipca 2009 roku

Milionowe remonty i inwestycje w szkołach

Jak co roku wakacje to okres wytężonych prac remontowo-budowlanych w szkołach. Korzystając z nieobecności młodzieży powiat ostrowski realizuje w swoich placówkach oświatowych ogrom prac i inwestycji, których wartość przekroczy 2 mln złotych.

Okres wakacyjny daje możliwość przeprowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych różnego rodzaju prac remontowo-budowlanych.  W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego prowadzone są remonty i inwestycje, które mają poprawić warunki kształcenia.

Prace remontowe prowadzone są we wszystkich naszych jednostkach oświatowych, w tym roku pochłoną ponad milion złotych. W niektórych placówkach jest to większy remont, w innych mniejszy, ale w każdej szkole trwają prace, które pozwolą na ulepszenie bazy dydaktycznej i przystosowanie do lepszego funkcjonowania - wyjaśnia Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski - Na przykład w I Liceum Ogólnokształcącym kontynuowany jest remont sali sportowej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach realizowana jest modernizacja centralnego ogrzewania, w Zespole Szkół Transportowych kompleksowy remont hali sportowej z zapleczem, a w Zespole Szkół Usługowych wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

We wszystkich szkołach i placówkach oświatowych powiatu ostrowskiego wykonywane są prace polegające na odświeżeniu pomieszczeń, drobnych naprawach, wymianie drzwi wewnętrznych, modernizacji toalet.

Równocześnie realizujemy dwie oświatowe inwestycje, z których każda to koszt w wysokości 500.000 złotych. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne, natomiast w otoczeniu Zespołu Szkół Muzycznych parking wraz z oświetleniem. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować w okresie wakacyjnym, tak aby nasze jednostki były w pełni przygotowane do nowego roku szkolnego. - dodaje Włodzimierz Jędrzejak

Przypomnijmy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących zyska profesjonalne boisko, na którym będzie można grać w piłkę nożną i ręczną, siatkówkę, tenisa ziemnego oraz koszykówkę. Powiat ostrowski na to zadanie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości blisko 190.000 złotych. Dodatkowo z budżetu powiatu zostanie sfinansowane oświetlenie obiektu, budowa parkingu samochodowego oraz zagospodarowanie terenów zieleni. W miejscu obecnego boiska asfaltowego, od lat nieużytkowanego, ze względu na zniszczoną nawierzchnię, powstanie ogólnodostępny nowoczesny obiekt sportowy.

 Natomiast budowa parkingu przy Zespole Szkół Muzycznych to kontynuacja ogromnej inwestycji jaką była ukończona pod koniec ubiegłego roku termomodernizacja obiektu. Obecnie powiatowe fundusze skierowano na zagospodarowane otoczenia nowej szkoły muzycznej. Prace budowlane obejmują wyłożenie parkingu kostką brukową, zainstalowanie oświetlenia oraz architekturę zieleni.

Całkowity koszt prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych w powiatowych szkołach w okresie wakacyjnym może przekroczyć nawet 2 mln złotych.

Odwiedzin: 607