OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Związki Radziwiłłów z Ostrowem i ostrowskim gimnazjum”-...
7 listopada 2022 roku

„Związki Radziwiłłów z Ostrowem i ostrowskim gimnazjum”- wykład Witolda Banacha w I Liceum Ogólnokształcącym

W czwartek 3 listopada 2022 roku w sali audytoryjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego odbyło się spotkanie autorskie Witolda Banacha - dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wykład nieformalnie zainaugurował działalność odnowionej czytelni biblioteki szkolnej. Miejsce to nabrało nowego charakteru po rewitalizacji przeprowadzonej w ramach środków pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

zdjecie

W trakcie spotkania prelegent przedstawił poszczególne etapy pisarskiej drogi. Od młodzieńczego zainteresowania literaturą science – fiction, poprzez badania nad historią regionalną do studiów źródłowych nad losami rodzin arystokratycznych Radziwiłłów oraz Czartoryskich. Słowo wstępne wygłosił nauczyciel historii Józef Pietrzak.

zdjecie

Wykład obejmował zagadnienia dotyczące wpływu rodzin ziemiańskich na historię Rzeczypospolitej od XVI wieku do II wojny światowej. Na przykładzie wybranych postaci Banach ukazywał sukcesy i porażki polityki prowadzonej przez magnaterię w kontekście przełomowych wydarzeń z dziejów Polski (wolne elekcje, konfederacje, wojny, zabory i odzyskiwanie niepodległości) i przeszłości regionu południowej Wielkopolski (donacje Radziwiłłów, losy hrabstwa Przygodzice i prywatnego miasteczka Ostrów). Na zakończenie Banach nawiązał do treści zawartej w swojej najnowszej książce „Czartoryscy czyli wieczna Pogoń”. Zainteresowani nauczyciele i uczniowie zostali również zaproszeni na premierę nowego dzieła do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ciekawej lekcji historii uczestniczyli uczniowie klasy IV A i III A wraz z opiekunami.

zdjecie

Odwiedzin: 162