OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Związki Radziwiłłów z Ostrowem i ostrowskim gimnazjum”- wykład...
7 listopada 2022 roku

„Związki Radziwiłłów z Ostrowem i ostrowskim gimnazjum”- wykład Witolda Banacha w I Liceum Ogólnokształcącym

W czwartek 3 listopada 2022 roku w sali audytoryjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego odbyło się spotkanie autorskie Witolda Banacha - dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wykład nieformalnie zainaugurował działalność odnowionej czytelni biblioteki szkolnej. Miejsce to nabrało nowego charakteru po rewitalizacji przeprowadzonej w ramach środków pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

* 20221103_105705.jpg

W trakcie spotkania prelegent przedstawił poszczególne etapy pisarskiej drogi. Od młodzieńczego zainteresowania literaturą science – fiction, poprzez badania nad historią regionalną do studiów źródłowych nad losami rodzin arystokratycznych Radziwiłłów oraz Czartoryskich. Słowo wstępne wygłosił nauczyciel historii Józef Pietrzak.

* 20221103_105523.jpg

Wykład obejmował zagadnienia dotyczące wpływu rodzin ziemiańskich na historię Rzeczypospolitej od XVI wieku do II wojny światowej. Na przykładzie wybranych postaci Banach ukazywał sukcesy i porażki polityki prowadzonej przez magnaterię w kontekście przełomowych wydarzeń z dziejów Polski (wolne elekcje, konfederacje, wojny, zabory i odzyskiwanie niepodległości) i przeszłości regionu południowej Wielkopolski (donacje Radziwiłłów, losy hrabstwa Przygodzice i prywatnego miasteczka Ostrów). Na zakończenie Banach nawiązał do treści zawartej w swojej najnowszej książce „Czartoryscy czyli wieczna Pogoń”. Zainteresowani nauczyciele i uczniowie zostali również zaproszeni na premierę nowego dzieła do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ciekawej lekcji historii uczestniczyli uczniowie klasy IV A i III A wraz z opiekunami.

* 20221104_100625.jpg

Odwiedzin: 184