OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
II Międzynarodowy Festiwal Wokalny w MDK
9 listopada 2022 roku

II Międzynarodowy Festiwal Wokalny w MDK

II Międzynarodowy Festiwal Wokalny „Wielkopolski Paradise 2022” odbył się w dniach 22-23 października w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. W imprezie pod patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego wzięło udział 110 wokalistów z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Polski.

* DSC_6372.jpg

W konkursie zorganizowanym przez prezydenta World Association of Performing Arts Armando Gukaysiana Grand Prix oraz puchary Starosty Ostrowskiego i nagrody finansowe w wysokości 250 euro zdobyły Litwinki Rusne Varanavićiute oraz Mileja Stankievićiute. Wygrały one też zaproszenia do bezpłatnego uczestnictwa w festiwalach wokalnych Golden Palm 2022 w Dubaju i Viva Italia 2023 w Rzymie. Nagrodę Junior Grand Prix, 100 euro i zaproszenie do bezpłatnego uczestnictwa w festiwalu Viva Italia 2023 przypadły Natan Gryga (Polska).

* DSC_6434.jpg

Ponadto zaproszenia do bezpłatnego uczestnictwa w międzynarodowych festiwalach za granicą zdobyły:

- Julia Sechman – Viva Italia 2023,

- Joanna Snoch – Magia Italiana 2023,

- Milena Konieczna – Baltic Voice 2023,

- Gabriela Grzyb - Baltic Voice 2023,

- Vanessa Szanter – Viva Italia 2023 (odebrała też nagrodę specjalną dyrektora festiwalu),

* DSC_6506.jpg

Nagrodę specjalną Eurofestiwali Krystyny Piotrowskiej otrzymała Milena Konieczna, z kolei Rusne Varanavićiute odebrała nagrodę specjalną Ani Klah.

 

Laureatami w poszczególnych kategoriach wokalnych zostali:

Kategoria wiekowa 7-9 lat:

- Michalina Cyran – (1. m.),

- Martyna Błaszczyk – (1. m.),

- Tosia Czekalska – (1. m.),

- Julia Czelusta – (2. m.),

- Lena Adler – (2. m.),

- Antonina Gąszczak – (2. m.),

- Blanka Krupińska – (2. m.),

- Aleksandra Hałdaś – (3. m.),

- Wiktoria Kawaler – (3. m.),

- Marta Wardak – (3. m.).

 

     Kategoria Wiekowa 10-13 lat:

- Rusne Varanavićiute – (1. m.),

- Kinga Wylęgły – (1. m.),

- Arista Kiznyte – (1. m.), (2. m.),

- Lena Wójcicka – (2. m.), (2. m.), (2. m.),

- Miłosz Bobrowski – (2. m.), (3. m.),

- Zofia Dziergawa – (2. m.),

- Kseniia Reznytska – (2. m.),

- Aurelia Radecka – (2. m.),

- Hanna Stefan – (3. m.),

- Julia Bek – (3. m.),

- Oliwia Grzanka – (3. m.),

- Emily Gogwim – (3. m.),

- Julia Wardak – (3. m.),

- Tola Sawczyj – (3. m.),

- Oliwia Migoń – (3. m.).

 

     Kategoria Wiekowa 14-17 lat:

- Gabriela Grzyb – (1. m.),

- Nikoleta Ambrazevićiute – (1. m.), (2. m.),

- Mileja Stankievićiute – (1. m.),

- Maria Kupczyk – (1. m.),

- Vanessa Szanter – (1. m.), (1. m.),

- Julia Sechman – (1. m.), (2. m.),

- Anna Motyl – (2. m.), (2. m.),

- Zuzanna Kubacka – (2. m.), (2. m.),

- Joanna Snoch – (2. m.), (3. m.),

- Julia Wasielak – (2. m.),

- Oliwia Łukomska – (2. m.),

- Gabriela Łukasik – (2. m.),

- Filip Sznura – (2. m.),

- Karolina Lorenz – (2. m.),

- Julia Błachowicz – (2. m.), (3. m.),

- Antoni Płaczek – (2. m.), (3. m.),

- Małgorzata Nowak – (3. m.),

- Karolina Pryczek – (3. m.),

- Wiktoria Eliaszewicz – (3. m.).

 

Kategoria Wiekowa 17-25 lat:

- Norbert Kuświk – (1. m.), (2. m.),

- Maria-Luiza Liashchynska – (1. m.),

- Julia Balcerzyk – (1. m.),

- Wiktoria Bielińska – (2. m.),

- Angelika Krawczyk – (2. m.),

 

Kategoria Wiekowa 26-75 lat:

- Aneta Dąbska – (1. m.), (1. m.),

- Patrycja Kunert – (1. m.),

- Ewa Gordon – (3. m.), (3. m.).

 

Występy oceniało jury w składzie: Raimonda Navickiene (Litwa), Natali Kowal (Ukraina), Elena Leszinskaja (Białoruś) oraz Polki Natalia Szymańska, Patrycja Pacyna-Matuszczak i Anna Klah.

 

Fot.: Piotr Szymczewski

Odwiedzin: 200