OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczennica Zespołu Szkół Usługowych wśród laureatów ogólnopolskiego...
10 listopada 2022 roku

Uczennica Zespołu Szkół Usługowych wśród laureatów ogólnopolskiego Konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Konkurs pomaga popularyzować wśród uczniów mediację – skuteczną metodę rozwiązywania sporów i zachęca młodych ludzi do kreatywności. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu, promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu. Z Zespołu Szkół Usługowych wzięło w nim udział ośmioro uczniów.

* 729x308.jpg

Inicjatorem projektu była Bogumiła Kaczmarek, a opiekunami uczniów recenzującymi prace była Joanna Sajnaj i Maciej Gmurowski. Spośród 759 zgłoszeń komisja konkursowa wybrała 12 laureatów oraz przyznała 10 wyróżnień. W dniu 18 października 2022 r. w Warszawie, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski spotkał sie z laureatami i wręczył nagrody. Wśród prac 12 laureatów konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022 z nalazła się praca uczennicy klasy 4tdg Anny Chlasty. Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na rok 2023, promującym tematykę mediacji, którego druk zleci Ministerstwo Sprawiedliwości.

* plakat

W dniu 9 listopada 2022 r. obyło się uroczyste wręczenie nagrody ufundowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla laureatki oraz podsumowanie konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie projektów, a Ani osiągniętego sukcesu.

Odwiedzin: 162