OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Biało-Czerwony w Zespole Szkól Specjalnych w Ostrowie
10 listopada 2022 roku

Dzień Biało-Czerwony w Zespole Szkól Specjalnych w Ostrowie

Już po raz 18. Zespół Szkól Specjalnych w Ostrowie uczcił Narodowe Święto Niepodległości. Zgodnie z wieloletnią tradycją społeczność „Specjalnej” świętuje wraz ze znamienitymi gośćmi reprezentującymi między innymi świat polityki, sportu i służb mundurowych. Obchody 11 Listopada uświetniali już: starostowie i posłowie, koszykarki i koszykarze Ostrovii i Stal Ostrów, mistrz świata w  Para Taekwondo, piłkarze ręczni KPR Ostrovii, piłkarze nożni TP Ostrovii 1909 i LKS Centry Ostrów oraz żużlowcy TŻ Ostovia.

* 3c71770f_8deb_4845_8535_432a33f4bb44.jpg

Tegoroczny Dzień Biało-Czerwony celebrowano wraz z zaproszonymi gośćmi: Dyrektorem Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Rafałem Lucińskim, Prezesem Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” Karoliną Krawczyk, Siostrą Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, piłkarzami ręcznymi PGNiG Superligi.

Dzień Biało-Czerwony obchodzony jest już po raz osiemnasty. Co rok z większym rozmachem i satysfakcją. I co rok wspólnie! Na ogłoszony konkurs plastyczny zgłoszono rekordową ilość prac: 409. Prace napłynęły m. in. z Poznania, Kalisza, Ostrzeszowa, Pleszewa, Krotoszyna i Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystkie dzieła zachwycały estetyką i starannością. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, chcąc wyłonić grono laureatów. Uczestnicy wykazali się niezwykłą wrażliwością i pomysłowością.

* c10bb4d5_1e69_4073_906d_fa73fe05bf21.jpg

W ramach obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka organizował także Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej i międzyszkolny konkurs pieśni patriotycznej „Legiony to żołnierska nuta”. Tradycyjnie wspólne świętowanie to zespołowe tworzenie kotylionów, raczenie się biało-czerwonymi smakołykami, uczestnictwo w konkursie na najciekawszy strój biało-czerwony. Dla uczniów z niepełnosprawnościami niezwykle ważne jest przygotowanie i celebrowanie Święta Niepodległości w sposób przystający do ich możliwości i uzdolnień. Poruszającym momentem celebrowania Dnia Biało-Czerwonego było zebranie całej społeczności i wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. W tym dniu wszyscy byli Biało-Czerwoni.

* 0d9b8af1_d3ef_4968_ad29_dee6dd9a695b.jpg

Organizację święta wspomógł grant na kwotę 6 tys. z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa Ostrowa Wielkopolskiego. Olbrzymim wsparciem służył Powiat Ostrowski wraz ze Starostą Ostrowskim Panem Pawłem Rajskim. Natomiast prezenty dla laureatów ufundował Prezydent RP Andrzej Duda i Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Senat RP oraz Starostwo Powiatowe.

- Niezmiernie istotna jest nasza pamięć o wydarzeniach i bohaterach, których pragniemy uczcić poprzez organizowanie corocznych obchodów Biało-Czerwonych. Ważne jest to, iż my- Wielkopolanie mamy w sobie entuzjazm, by wzniecać tyle działań upamiętniających bohaterów, którzy wywalczyli nam wolność w 1918 roku - powiedziała Beata Serbakowska, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

Jury konkursu gratulowało wszystkim uczestnikom niezwykłej wrażliwości i pomysłowości. Nagrody wraz z dyplomami trafiły do rąk młodych twórców. Organizatorzy dziękowali przybyłym uczestnikom, ich opiekunom i nauczycielom. Doceniali ich pracowitość i entuzjazm.

Zawsze cieszy entuzjazm, z jakim wzniecane są wspólne działania. Następne biało-czerwone spotkanie za rok!- Dominika Szymoniak z ZZS w Ostrowie Wielkopolskim.

Odwiedzin: 96