OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rusza „Zmowa słowa” – konkurs poetycki w MDK
14 listopada 2022 roku

Rusza „Zmowa słowa” – konkurs poetycki w MDK

Można już zgłaszać swoje teksty do konkursu poetyckiego „Zmowa słowa”. Poetycka rywalizacja organizowana jest po raz czwarty przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim i adresowana jest do młodych mieszkańców powiatu ostrowskiego.

* zmowa słowa

To już czwarta edycja Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Zmowa słowa”. W jego ramach każdy uczestnik może wysłać jeden autorski wiersz o dowolnej tematyce, co istotne – nie może on być wcześnie publikowany ani nagradzany w innych konkursach literackich. Teksty będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (klasy III-V, klasy VI-VIII i szkoły ponadpodstawowe oraz studenci do 25 roku życia) przez profesjonalne jury.

Na teksty organizatorzy – Młodzieżowy Dom Kultury – czekają do 25 listopada. Wiersz należy wysyłać mailem na adres: lecka.iwona@mdkostrow.pl wpisując w tytule: Konkurs ZMOWA SŁOWA. Regulamin oraz szczegółowe wytyczne dotyczące formatu tekstu, czcionki oraz tego, jak go opisać czy też jak wypełnić klauzulę RODO znajdują się na stronie organizatora konkursu: www.mdkostrow.pl

Informacja dotycząca rozwiązania konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MDK (www.mdkostrow.pl) lub na profilu facebookowym MDK. Koordynatorką konkursu jest Iwona Łęcka, nauczycielka zajęć poetycko-literackich w MDK. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim: tel. 62 735-50-27.

Odwiedzin: 107