OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
W salonie muzycznym z Fryderykiem i jego muzami
18 listopada 2022 roku

W salonie muzycznym z Fryderykiem i jego muzami

„W salonie muzycznym z Fryderykiem i jego muzami” – taki tytuł nosi widowisko artystyczne stworzone przez ostrowskie Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Pierwsze, romantyczne spotkanie z wielkim kompozytorem odbyło się w Forum Synagoga w miniony wtorek. Kolejne zaplanowano na wtorek, 22 listopada, na godzinę 15:00.  

* DSC_0819.JPG

„W salonie muzycznym z Fryderykiem i jego muzami” spotkali się uczniowie dwóch szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski: IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego. W spektaklu teatralnym wyreżyserowanym przez Wielisławę Dankiewicz-Czajkę spotkanie Chopina z jego muzami zaprezentowali podopieczni Hanny Olejnik: Tobiasz Bartczak, Wiktoria Czerniak, Wiktoria Klupieć oraz Żaneta Matylek. Z kolei pianiści klasy instrumentów klawiszowych pod kier. dr. hab. Adama Podskarbiego i Iwony Nowosad - Martyna Glubiak, Patryk Jankiewicz, Sylwia Kulas, Paulina Napierała oraz Wojciech Pietrzak - odpowiadali za oprawę muzyczną. W końcowej części spektaklu zaprezentowały się członkinie ostrowskiego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.   

* DSC_0813.JPG

Widzowie mogli też wysłuchać wykładu profesora dr. hab. Jana Galanta, który opowiadał o romantycznym salonie. W scenografii wykorzystano prace plastyczne uczniów IV LO pod kierunkiem Agnieszki Lisiak Skórki oraz obrazy autorstwa Małgorzaty Sęk z wystawy „Czułość”.

* DSC_0794.JPG

Kolejne spotkanie „W salonie muzycznym z Fryderykiem i jego muzami” odbędzie się w Forum Synagoga w najbliższy wtorek, 22 listopada, o godzinie 15:00. Wstęp jest wolny.

Odwiedzin: 156