OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ruszają zawodowi specjaliści
22 listopada 2022 roku

Ruszają zawodowi specjaliści

Powiat Ostrowski rozpoczął realizację nowego projektu pn. „Specjaliści - program kompleksowego kształcenia zawodowego w powiecie ostrowskim’’. Dzięki niemu trzy szkoły zawodowe z naszego powiatu: Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, a uczniowie i nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kwalifikacje.

* foto specjalisci

W ramach realizowanego projektu uczniowie ZSP CKU w Przygodzicach zrealizują bardzo ciekawy kurs Groomera, czyli fryzjera zwierząt oraz zdobędą kwalifikacje na kursach spawalniczych oraz obsługi wózków jezdniowych i wymiany butli LPG. W samej szkole zostanie wyposażona pracownia mechanizacji w spawarkę, podnośniki, wiertarkę wieloczynnościową oraz sprzęt multimedialny. Ponadto nauczyciele zdobędą dodatkowe kwalifikacji na kursach spawania i kursie inseminatora.

W Zespole Szkół Ekonomicznych 15 uczniów odbędzie kurs obsługi wózków jezdniowych i wymiany butli LPG, a w Zespole Szkół Usługowych szkolenia: Profesjonalna obsługa gości w restauracji i strzyżenie męskie, oraz nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje na profesjonalnych kursach fryzjerskich. ZSE wzbogaci swoją pracownię o wyposażenie w 24 stanowiska komputerowe i sprzęt multimedialny o wartości ponad 105 tys zł., a w ZSU wyposażona zostanie kompleksowo pracownia multimedialna w nowoczesny sprzęt fotograficzny, pracownia gastronomiczna otrzyma nowy piec konwekcyjny, pracownia krawiecka termoklejarkę, a fryzjerska myjkę i suszarki, razem o wartości blisko 95 tyś zł. Ponadto w każdej ze szkół uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych ze stypendium 3000 zł za 150 godzin stażu. Całość wsparcia stanowi kompleksową pomoc dla uczniów, nauczycieli i placówki, która pozwoli zwiększyć ich potencjał rozwojowy, a szkole stać się bardziej atrakcyjnym miejscem do zdobywania kwalifikacji.

Realizacja działań zakończy się 31 maja 2023 roku. Powiat Ostrowski na realizację projektu pozyskał dotację w wysokości 455 003,91 zł. Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddział. 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Odwiedzin: 128