OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Będą szkolić w zawodach medycznych
28 listopada 2022 roku

Będą szkolić w zawodach medycznych

IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie wielkopolskim będzie współpracować z Akademią Kaliską oraz ostrowskim szpitalem w zakresie szkolenia przyszłych kadr medycznych. Stosowne trójstronne porozumienie w tej sprawie podpisano 25 listopada 2022 w Ostrowie.

* IMG20221125105107

Wybór szkoły nie był przypadkowy, bowiem od kilku lat IV liceum prowadzi klasy o specjalności medycznej.

- „Jest bardzo wielu chętnych do tych właśnie klas. W tym roku mogliśmy utworzyć dwa oddziały, podjęliśmy decyzję o jednej, ale trafili do niej wybrańcy z bardzo wysoką średnią. W szkole mamy ok. 800 uczniów i zależy nam współpracować z instytucjami mającymi konkretną ofertę dla naszych uczniów’’ – powiedziała Małgorzata Jędroch, dyrektor IV LO.

* IMG20221125101926

Jak przekonywała dyr. M. Jędroch współpraca z Akademia Kaliska daje młodzieży szanse wyboru dobrego zawodu.

-,,W dzisiejszych czasach wygrywają te szkoły, które mają uczniom coraz więcej do zaoferowania. To będzie dobra triada: szkoła z klasami medycznymi,  uczelnia, która ma dobrą ofertę i nasz szpital o randze regionalnej, który dysponuje doskonała bazą’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski.

* IMG20221125102040

–,,Staramy się przekonać młodzież, żeby studiowali te kierunki, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Ogromne zapotrzebowanie od lat jest na wszystkie specjalności związane ze zdrowiem człowieka’’ – powiedział prof. Andrzej Wojtyła rektor Akademii Kaliskiej.

Inicjatorzy porozumienia mają nadzieję, że porozumienie miedzy stronami przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku zawodów medycznych. Obecnie Polska ma najmniejszy odsetek lekarzy w całej Unii Europejskiej. Na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 2,4 lekarza. Jeszcze gorzej jest w Wielkopolsce ze wskaźnikiem 1,57. A w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej współczynnik wynosi 1,0. Sytuacje te odczuwają pacjenci na wszystkich poziomach od opieki pielęgniarskiej, po lekarską.  

* IMG20221125102800

Szczegółowa ofertę Akademii Kaliskiej przedstawił dyrektor Administracyjny Łukasz Mikołajczyk.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 470