OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Papiery wartościowe” z MDK
6 grudnia 2022 roku

„Papiery wartościowe” z MDK

Tomik poezji „Papiery wartościowe”, sygnowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, właśnie się ukazał. Zbiór wypełniają teksty uczestników zajęć poetycko-literackich, prowadzonych w MDK przez Iwonę Łęcką. Wydawnictwo jest jednym z elementów jubileuszu placówki, która w tym roku szkolnym świętuje 40. urodziny.

* tomik 2

W tomiku znalazły się teksty absolwentów oraz obecnych uczestników zajęć poetycko-literackich w MDK.

Teksty są różnorodne, bo każdy uczestnik zajęć jest inny. Powstawały w większości na zajęciach i są inspirowane właśnie podejmowanymi na zajęciach działaniami jak na przykład oglądaniem filmów krótkometrażowych, interpretacją obrazów, murali, fotografii oraz prowadzonymi rozmowami – wyjaśnia Iwona Łęcka, która odpowiada za opracowanie literackie tomiku.

Wyjątkowość zbioru polega także na tym, że znalazły się w nim ilustracje uczestników zajęć plastycznych w MDK.

One zdobią nasze wiersze i troszeczkę je ilustrują, bo dobieraliśmy te prace plastyczne tak, aby korespondowały z tekstami – mówi Iwona Łęcka.

To kolejny, czwarty już, tomik poezji, w którym zostały zebrane teksty uczestników zajęć poetycko-literackich, prowadzonych w MDK. W poprzednich latach światło dzienne ujrzały wiersze zawarte w zbiorach: „Przeprowadzki słowne”, „Zmowa słowa” i „Wiersze dla dzieci”. „Papiery wartościowe” ukazały się w listopadzie tego roku. To wydawnictwo jubileuszowe.

 

Młodzieżowy Dom Kultury kończy 40 lat. Postanowiliśmy, że nasz jubileusz nie zamknie się w wydarzeniu jednorazowym, a będzie to cykl wydarzeń kulturalnych na przestrzeni całego roku szkolnego 2022/20223. Jednym z nich jest wydanie tomiku poezji „Papiery wartościowe”. A dlaczego taki tytuł? Bo wiersze w nim zawarte są na wagę złota – mówi Dariusz Kępiński, wicedyrektor MDK.

 

Patronat nad wydawnictwem objęła szefowa placówki Anna Drobniewska, natomiast za opracowanie komputerowe tomiku odpowiada Mariusz Łęcki.

Odwiedzin: 60