OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zawody Wędkarskie już wkrótce!
15 lipca 2009 roku

Zawody Wędkarskie już wkrótce!

W piątek, 24 lipca br. na terenie Łowiska „Maślanka” w Psarach odbędą się IX Powiatowe Zawody Wędkarskie. Organizatorem imprezy jest Powiat Ostrowski.

Ideą zawodów jest rozpowszechnienie ochrony przyrody w połączeniu z dobrze zorganizowanym wypoczynkiem nad wodą. Podczas zawodów zawodnicy walczyć będą o Puchar Starosty Ostrowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, Posła RP na Sejm, Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Ze względu na swoją amatorską formułę zawody będą także dobrą zabawą dla szerokiego grona wędkarzy, ich rodzin i przyjaciół. W trakcie imprezy przewidziano wspólna biesiadę organizatorów, uczestników zawodów wędkarskich oraz towarzyszących im osób.

Zgłoszenia do udziału w Powiatowych Zawodach Wędkarskich przyjmujemy do 20 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pokój nr 219 lub telefonicznie 062 73 78 470. Czas trwania zawodów został przewidziany od godziny 16.00 do 21.00. W zawodach mogą brać udział dwuosobowe drużyny.

W imieniu Starosty Ostrowskiego Włodzimierza Jędrzejaka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Mieczysława Szempińskiego serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach wszystkich pracowników jednostek samorządowych, instytucji działających na terenie powiatu ostrowskiego oraz wszystkich amatorów wędkowania.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 590