OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Radni zaniepokojeni perspektywą braku funduszy z Unii Europejskiej
5 grudnia 2022 roku

Radni zaniepokojeni perspektywą braku funduszy z Unii Europejskiej

Rada Powiatu Ostrowskiego poparła Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do rządu w sprawie funduszy unijnych z KPO.

* INFORMACJE

Podczas Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego, która odbyła się 5 grudnia 2022 r. radni dyskutowali o możliwości utraty środków unijnych przez Polskę. Na wniosek klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego do programu obrad został zgłoszony Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. Apel ten po długiej debacie został przyjęty przez większość radnych w głosowaniu.

Powiat Ostrowski swój rozwój w dużej mierze zawdzięcza unijnym środkom przeznaczonym na inwestycje w infrastrukturę, gospodarkę i rozwój społeczny. Dalsze inwestycje oraz wzrost gospodarczy w dużej mierze uzależnione są od możliwości pozyskania kolejnych środków. Rok 2023 kształtuje się bardzo niepewnie dla samorządów, przekazywane od kilku ostatnich lat środki z budżetu państwa na realizację zadań są wysoce niewystarczające, zarówno te związane z subwencją na oświatę, jak i na bieżące utrzymanie ostrowskiego szpitala.

Brakujące pieniądze samorząd będzie musiał pokryć kosztem wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Dlatego tym bardziej dziękuję Radnym za trzeźwe myślenie,  zrozumienie i poparcie tego apelu. Fundusze europejskie w ramach Krajowego Planu Odbudowy są nam bardzo potrzebne - mówi przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski.

Apel w załączniku 

Dodał(a): Piotr Walkowski
Odwiedzin: 42