OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendia i nagrody dla uczniów ZSP CKU w Przygodzicach
6 grudnia 2022 roku

Stypendia i nagrody dla uczniów ZSP CKU w Przygodzicach

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odebrali dyplomy potwierdzające otrzymanie ministerialnych stypendiów za najwyższe wyniki w nauce oraz nagrody za udział w projekcie Ligi Przedmiotowe.

* IMG_0303.JPG

Dyrektor ZSP CKU Tomasz Guliński 2 grudnia wraz z nauczycielami i wychowawcami klas: Lidią Jakubiak, Elżbietą Olejniczak, Dorotą Wojcieszak, Justyną Baraniak i Justyną Ligocką wręczył uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce dyplomy potwierdzające otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/22. Nagrody otrzymali: Beata Rutka (uczennica 3 klasy technikum weterynarii), Katarzyna Gajda (uczennica 3 klasy liceum ogólnokształcącego zarządzanie kryzysowe) oraz Agnieszka Maciejewska (uczennica 4 klasy technikum weterynaryjnego).

* IMG_0296.JPG

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody dla uczniów biorących udział w projekcie Ligi Przedmiotowe. Za zajęcie II miejsca w kategorii języka angielskiego nagrodę otrzymali: Dawid Bednarczyk, Kacper Gąszczak, Henryk Hnatów, Klaudia Kwasiuk, Jeremiasz Kędzia, Emmanuel Podawacz, Magdalena Tkacz oraz Alicja Zielezińska.

Nagrody za III miejsce w lidze z geografii otrzymali: Izabela Gaj, Julia Kowalska, Patrycja Krawiec, Natalia Kłobutowska, Estera Noculak, Patryk Pauś i Agnieszka Tomczak.

Wręczono także stypendium za stuprocentową frekwencję w roku szkolnym 2021/22 dla uczennicy technikum weterynarii Beaty Rutki ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP CKU w Przygodzicach.

Odwiedzin: 82