OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wizyta w Pałacu Prezydenckim zwieńczeniem sukcesu III LO
6 grudnia 2022 roku

Wizyta w Pałacu Prezydenckim zwieńczeniem sukcesu III LO

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z opiekunami wzięli udział w Gali Fundacji Świętego Mikołaja w warszawskim Wilanowie. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Pałac Wilanowski oraz, na zaproszenie Agaty Kornhauser-Dudy,  Pałac Prezydencki.

* IMG-20221208-WA0115.jpg

Uczniowie III LO na uroczystą Galę Fundacji Świętego Mikołaja zostali zaproszeni przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które doceniło debiut szkoły w rankingu konkursu „Solidarna Szkoła” i zajęcie przez nią honorowego 2. miejsca w kategorii „średnie i duże miasta”.

* IMG-20221208-WA0111.jpg

Podczas dwudniowego wyjazdu uczniowie mieli okazję odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego i Pałac Wilanowski, gdzie wzięli udział w koncercie muzyki klasycznej. Jedną z atrakcji były też warsztaty na temat komunikacji bez przemocy przygotowane w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej. Uczniowie III LO zostali też zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie mieli możliwość spotkania i porozmawiania z żoną prezydenta RP Agatą Kornhauser-Dudą.

* Zdjecie-WhatsApp-2022-12-08-o-21.08.57.jpg

Warto podkreślić, że III Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w programie stypendialnym Fundacji Świętego Mikołaja, dzięki czemu uczniowie otrzymują stypendia, które mogą przeznaczyć na podręczniki i pomoce naukowe, rozwój swoich pasji czy potrzebny sprzęt elektroniczny.

Podczas projektu wyjazdowego pod nazwą „Śladami Marii Grzegorzewskiej w Warszawie” szkołę reprezentowały uczennice: Maria Kurdyła, Julia Mazur, Katarzyna Skrobańska i Roksana Szopińska pod opieką Katarzyny Kamzol, nauczycielki biologii i szkolnego pedagoga oraz Doroty Kryś nauczycielki matematyki.

Odwiedzin: 241