OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie ZSU w Gnieźnie i Poznaniu
12 grudnia 2022 roku

Uczniowie ZSU w Gnieźnie i Poznaniu

Uczniowie Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim zwiedzili Gniezno i Poznań w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

* MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO.jpg

Wyjazd do miast stanowiących kolebkę państwa polskiego był nagrodą za aktywną pracę uczniów w samorządzie szkolnym, godne reprezentowanie szkoły w konkursach oraz zaangażowanie w projektach upamiętniających Powstanie Wielkopolskie i Republikę Ostrowską.

Pierwszą częścią wycieczki było zwiedzanie archikatedry – bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie, która jest miejscem pochówku patrona Polski św. Wojciecha. Uczestnicy mogli podziwiać gotyckie wnętrze świątyni z jej najważniejszymi elementami, w tym konfesję z relikwiami św. Wojciecha oraz słynne Drzwi Gnieźnieńskie, które są jednym z najważniejszych i najcenniejszych zabytków naszego kraju.

* MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO-ODWACH.jpg

Uczniowie odwiedzili też Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie podziwiali eksponaty wystawy poświęconej początkom polskiej państwowości. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się też zwiedzanie wystaw „Piast – surwiwal. Człowiek i las 1000 lat temu” oraz „Wielka Lechia – wielka ściema”.

Kolejnym punktem wyjazdu był przejazd do Poznania, gdzie uczestnicy programu zwiedzili bazylikę archikatedralną na Ostrowie Tumskim oraz piękną, barokową kolegiatę farną. Jedną z atrakcji był też Odwach – Muzeum Powstania Wielkopolskiego, gdzie uczniowie mogli podziwiać ekspozycje poświęcone walkom na frontach I wojny światowej, w tym niezwykle realistycznie odwzorowane okopy, używaną broń i wyposażenie żołnierskie. Była też możliwość założenia mundurów i wzięcia w dłonie replik broni. Uczniowie ZSU w trakcie zwiedzania mogli prześledzić losy Wielkopolski i Wielkopolan na tle najważniejszych wydarzeń historii Polski w XIX i XX w., a w szczególności dzieje Powstania Wielkopolskiego.

Końcowym akcentem wycieczki był spacer po Starym Rynku i okolicznych uliczkach, gdzie uczniowie mogli podziwiać urokliwe uliczki, perły architektury Poznania oraz liczne pomniki.

* Mini.jpg

Odwiedzin: 74