OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
VIII Igrzyska Wiedzy i Umiejętności w III LO
13 grudnia 2022 roku

VIII Igrzyska Wiedzy i Umiejętności w III LO

W ostrowskim III Liceum Ogólnokształcącym już po raz ósmy odbyły się Igrzyska Wiedzy i Umiejętności. W imprezie pod honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego wzięło udział 18 szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego.

zdjecie

W Igrzyskach wystartowała rekordowa liczba 207 uczestników, którzy rywalizowali w następujących konkursach:

 • Międzyszkolny Konkurs „Lingwista Powiatu Ostrowskiego” (język angielski),
 • Powiatowy Konkurs Geograficzny,
 • Konkurs Matematyczny „MatLOgik”,
 • Konkurs Biologiczno-Chemiczny „Chemiczny Robaczek”,
 • Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego.

zdjecie

Na koniec wyłoniono również omnibusa roku szkolnego 2022/2023, czyli osobę reprezentującą najwyższy poziom wiedzy z różnych dziedzin nauki. Został nim Jan Girus - uczeń Szkoły Podstawowej w Sośniach.

Podczas gdy uczniowie uczestniczyli w konkursach wiedzy i zawodach pływackich ich opiekunowie brali udział w warsztatach asertywności w pracy w szkole, które przeprowadziła Hanna Grzesiak - pedagog III LO.

Koordynatorem Igrzysk była Małgorzata Wawrzyniak-Pastuszak - nauczycielka języka angielskiego w III LO. Wszystkie nagrody, medale i puchary wręczał dyrektor szkoły Przemysław Zimniak oraz przedstawiciel Rady Rodziców Wojciech Burkietowicz, a rozstrzygnięcie uczniowskich zmagań nastąpiło po części artystycznej, w której zaprezentowano występy talentów uczniowskich III Liceum Ogólnokształcącego.

zdjecie

Odwiedzin: 184