OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
15 grudnia 2022 roku

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ze względu na warunki meteorologiczne w powiecie ostrowskim wzrosło ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10. W Ostrowie Wielkopolskim zagęszczenie pyłów może wynieść nawet 150 mg/m3, natomiast w innych regionach powiatu 100 mg/m3. Jest to ponad 5-krotne przekroczenie prawidłowego poziomu zanieczyszczenia powietrza tym pyłem.    

Prosimy wszystkich, a szczególnie osoby cierpiące z powodu chorób sercowo-naczyniowych lub chorób układu oddechowego o wyjątkową ostrożność. Zachęcamy do ograniczenia wychodzenia na zewnątrz, wietrzenia pomieszczeń oraz działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Nie zapominajmy o osobach przewlekle chorych, które mogą potrzebować dodatkowej opieki – w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Wysokie stężenia pyłów mogą powodować uczucie bólu w klatce piersiowej, pieczenie w oczach, kaszel oraz ból gardła. W okresach wysokich stężeń pyłów w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

* mapa

Odwiedzin: 65