OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilia środowisk wiejskich
16 grudnia 2022 roku

Wigilia środowisk wiejskich

Ponad 300 osób wzięło udział w „Wieczerzy aktywnych samorządowców wiejskich powiatu ostrowskiego”, zorganizowanej we Wtórku przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Gminę Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Powiat Ostrowski i sołectwo Wtórek.

-,,Wigilijne spotkanie zostało zorganizowane dla liderów środowisk wiejskich, w podziękowaniu za ich działalność. To przede wszystkim sołtysi, rady sołeckie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, rolnicy, radni, pracownicy samorządowi – wszyscy ci, którzy działają w ciągu całego roku dla polskiej wsi. To oni najlepiej znają potrzeby i bolączki swojego środowiska, bo sami w nim żyją, mieszkają i pracują'' -  mówił Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski.

* DSC_0811

Gospodarzami wieczoru byli: Piotr Walkowski – przewodniczący powiatowego samorządu, Ryszard Ryfa – sołtys Wtórku, Antoni Hadryś - zastępca wójta gminy Ostrów i Wiesław Janoś  - sołtys Zacharzewa i reprezentant Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
Izabella Kolenda – Przewodnicząca KGW we Wtórku.

* DSC_0867

Wśród obecnych gości byli między innymi parlamentarzyści: senator Ewa Matecka, poseł Jarosław Urbaniak, marszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, starosta Paweł Rajski i wielu innych.

* DSC_0824

Tego wieczoru goście nie mówili jednak o inwestycjach i wielkich celach, tylko raczej o najbliższych każdemu sprawach.

Po oficjalnych życzeniach przyszedł czas na łamanie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd, co jeszcze bardziej zintegrowało obecnych gości z całego powiatu ostrowskiego.

Dodał(a): Piotr Walkowski
Odwiedzin: 140