OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sportowa dominacja powiatu
16 grudnia 2022 roku

Sportowa dominacja powiatu

Powiat Ostrowski trzeci raz z rzędu zwyciężył we współzawodnictwie Sportowym Powiatów Województwa Wielkopolskiego organizowanym przez Ludowe Zespoły Sportowe i zdobył okazały puchar. LZS nie tylko organizuje imprezy sportowe, ale w tym roku ufundował dwa stypendia dla młodych ostrowskich lekkoatletów.

* DSC_0091

Spotkanie z działaczami Rady Powiatowej Ludowych Zespołów Sportowych, przedstawicielami klubów oraz szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski odbyło się 14 grudnia 2022 r.

Szczegółowe wyniki wielomiesięcznej rywalizacji i podsumowanie przedstawił Stanisław Ratajczak.

* DSC_0092

Okazały puchar za zwycięstwo we współzawodnictwie powiatów Wielkopolski.

-,,Nagrodą za zwycięstwo jest okazały puchar, który chcę przekazać staroście za to, że Pan inwestuje w LZS. Za to, że przekazuje Pan środki na działalność tej organizacji’’ – powiedział S. Ratajczak.

Dobrych informacji było znacznie więcej. Okazało się bowiem, że reprezentacja powiatu była bezkonkurencyjna we współzawodnictwie w turystyce. Z kolei we współzawodnictwie Sportowym Młodzieży LZS Szkół Ponadpodstawowych wysokie 5. Miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące.

* DSC_0102

Stanisław Ratajczak, Wojciech Pacyna, Paweł Światała, Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Ponadto LZS „Tarchalanka’’ z Tarchał Wielkich zajął 3. Miejsce w Polsce w konkursie „Promowania i upowszechniania aktywności fizycznej poprzez wdrożenie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim’’. Nagrodzony projekt, to organizowany co roku bieg Polska Biega, odbywający się w Tarchałach w pierwszy weekend lipca.

-,,Serdecznie gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym. Te sukcesy nie wzięły się ot tak po prostu. Za tymi pucharami stoi ludzki wysiłek i ludzka praca, za którą raz jeszcze chciałbym podziękować’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0099

Inga Kanicka stypendystka LZS.

LZS przygotowało także finansową niespodziankę dla dwóch utalentowanych lekkoatletek i jednocześnie uczennic IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie. Jak poinformował S. Ratajczak nagrodą za osiągane wyniki jest dziesięciomiesięczne stypendium dla tych dwóch lekkoatletek w wysokości 250 zł miesięcznie. Otrzymały je Olga Szlachta (w jej imieniu certyfikat odebrała mama) oraz Inga Kanicka.

* DSC_0100

W imieniu Olgi Szlachty certyfikat przyznający stypendium odebrała mama.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 124