OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Porozumienie ZST-E CKU z Kuźnią Ostrów Wielkopolski
16 grudnia 2022 roku

Porozumienie ZST-E CKU z Kuźnią Ostrów Wielkopolski

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim związał się porozumieniem z Kuźnią Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., dzięki któremu uczniowie będą mogli m.in. odbywać praktyki na terenie zakładu oraz starać się o specjalne stypendium.
* DSC_0008 — kopia

Do podpisania porozumienia doszło w minioną środę na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w obecności Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego. Dokument, na którym podpisy złożyli dyrektor ZST-E CKU Marek Wojtasz i prezes zarządu firmy z Ostrowa Roman Vybiral związany jest ze współpracą szkoły i przedsiębiorstwa, które należy do grupy kapitałowej MSV Metal Studenka a.s. oraz wsparciem ostrowskiej placówki edukacyjnej i jej uczniów w zakresie kształcenia zawodowego.

- Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. zadeklarowała wolę wsparcia szkoły. Oczywiście przedsiębiorstwu zależy w szczególności na kształceniu tych zawodów, które związane są z działalnością przedsiębiorstwa, tzn. takimi zawodami jak: ślusarz, technik mechanik oraz elektryk i technik elektryk – mówi Marek Wojtasz, dyrektor ZST-E CKU.

Zakład umożliwiać będzie uczniom odbywanie praktyki zawodowej. Z myślą o późniejszym zatrudnieniu absolwentów Kuźnia planuje uruchomienie programu stypendialnego dla uczniów rekomendowanych przez szkołę.

- Cieszę się, że coraz więcej firm chce współpracować z naszymi szkołami i tym samym zapewnić sobie w przyszłości dobrze wykształconych pracowników. Do tego grona dołączyła Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., która mimo iż kojarzona przede wszystkim z coraz śmielej spogląda na inne obszary, w tym m.in. branżę tramwajową – mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Jeszcze przed podpisaniem porozumienia odbyło się w ZST-E CKU w tym roku kilka lekcji z udziałem przedstawicieli Kuźni, na których prezentowano uczniom profil działalności tego ostrowskiego przedsiębiorstwa.

Odwiedzin: 118