OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Współpraca z Akademią
21 grudnia 2022 roku

Współpraca z Akademią

Akademia Kaliska objęła patronat nad klasami biologiczno-chemicznymi w III LO. Porozumienie podpisali rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła oraz dyrektor szkoły Przemysław Zimniak.

Dzięki współpracy klasy biologiczno-chemiczne będą wspierane przez naukowców i dydaktyków uczelni, zarówno podczas zajęć w szkole, jak i podczas organizowanych na uczelni zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Bliska współpraca III LO z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej przyczyni się do jeszcze lepszego przygotowania uczniów do kontynuacji nauki na kierunkach medycznych, np. na wydziale lekarskim powstającym od nowego roku akademickiego w Akademii Kaliskiej.

* dsc0223-1536x1024

Każda ze stron wyznaczyła koordynatora współpracy, ze strony uczelni osobą odpowiedzialną będzie dr Katarzyna Juszczak, pracownik Wydziału Nauk o Zdrowiu, natomiast ze strony szkoły dr Jacek Pawłowski, nauczyciel biologii.

-,,Cieszę się, że szkoła zdecydowała się podpisać z nami porozumienie, ponieważ nasza współpraca może przynieść korzyści zarówno uczniom, jak i uczelni’’ – powiedział prof. Andrzej Wojtyła. -,,Mamy doskonałych naukowców, bardzo wysoko jest oceniana nasza baza dydaktyczna i cały czas poszerzamy naszą ofertę edukacyjną. Trzeba tylko, by to wszystko mogli na własne oczy zobaczyć uczniowie szkół średnich, zanim podejmą decyzję o studiowaniu’’.

Warto podkreślić, że obecnie w III Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje 11 klas z rozszerzoną biologią i chemią, uczniowie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Biologicznej i Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej, a wyniki egzaminu maturalnego z biologii i chemii należą do najwyższych w regionie. -,,Każdego roku spora liczba naszych absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach medycznych, dlatego powstający od nowego roku akademickiego Wydział Lekarski stworzy możliwość kształcenia przyszłych lekarzy w Kaliszu. Współpraca szkoły z uczelnią jest ogromną szansą dla uczniów, gdyż dzisiejsza edukacja musi stawiać na praktykę, badania naukowe i rozszerzanie horyzontów myślowych we współpracy z uczelniami wyższymi. Współpraca ma również wpłynąć na doskonalenie praktycznych umiejętności dydaktycznych i interpersonalnych kadry szkoły’’ – powiedział dyrektor III LO Przemysław Zimniak.

* dsc0219-1536x1024

W tym roku wśród 151 absolwentów III LO, aż 53 wybrało kierunki medyczne i o zdrowiu. Blisko 20 osób dostało się na kierunek lekarski, to efekt świetnie zdanej matury. Wielu naszych absolwentów mogło pochwalić się wynikami powyżej 90% w zakresie rozszerzonym zarówno z biologii, jak i chemii. -,,W minionym roku szkolnym biologię na egzaminie maturalnym w III LO zdawało 92 uczniów, obecnie w klasach pierwszych biologię w zakresie rozszerzonym realizuje 167 uczniów. Sale biologiczne są świetnie wyposażone, realizowany jest przedmiot laboratorium biologiczno-chemiczne, podczas którego każdy uczeń samodzielnie może wykonać doświadczenia chemiczne, czy przeprowadzić obserwację pod mikroskopem. Każdy uczeń na rozszerzonej biologii przeprowadza sekcję serca, nerki, gałki ocznej i płuc’’ – powiedział dr Jacek Pawłowski, nauczyciel biologii w III LO.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 232