OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Gotowali i wygrali
22 grudnia 2022 roku

Gotowali i wygrali

Dnia 18 grudnia 2022 r. uczniowie 1 klasy w zawodzie Technik Żywienia I Usług Gastronomicznych oraz nauczyciele Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim z branży gastronomicznej wzięli udział w konkursie regionalnym „Na wigilijnym stole - 2022”, który miał na celu promocję przygotowywania i podawania tradycyjnych w Polsce potraw wigilijnych.

* 319991881_902451117448873_4855457475884248513_n.jpg

Uczestnicy konkursu z terenu powiatu poznańskiego ubiegali się również o certyfikaty „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022”. Organizatorem Konkursu był Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie. Konkurs zorganizowano się przy współpracy: Stowarzyszenia Slow Food Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu, Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku z siedzibą w Poznaniu, Sieci Culinary Heritage Europe pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego. Konkurs odbywał się w Pałacu w Szreniawie.

* 320479204_908835860296291_4725439883612086404_n.jpg

     Przedmiotem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych tradycyjnych potraw i wypieków podawanych na Wigilię Bożego Narodzenia. Ostrowscy uczniowie i nauczyciele przygotowali potrawy oraz wypieki, w następujących kategoriach:

• Zupy: zupa z leśnego runa (grzybowa) z grzanką,

• Pierniki: pierniczki wg przepisu Ewy Karczewskiej,

• Inne: modre gołąbki wigilijne oraz śledź po ostrowsku.

W skład kapituły konkursowej wchodzili: krytycy kulinarni, eksperci smaku, znawcy kuchni i produktów lokalnych oraz tradycyjnych, osoby świata kultury, sztuki i mediów. Dla kategorii PIERNIKI została powołana niezależna kilkuosobowa Kapituła Dziecięca przyznająca „Piernikowe serduszka”. Oceniane i punktowane były m.in. walory smakowe, zapachowe, wizualne, a także zdrowotne zgłaszanych potraw. Dodatkowe punkty można było uzyskać za wskazanie i szczegółowe opisanie receptur, właściwości półproduktów, a także ich pochodzenia, Została również powołana jedna wspólna Kategoria specjalna: Szkoły gastronomiczne. W sumie w konkursie ocenianych było 65 potraw i wypieków. Potrawy Uczniów z ostrowskiej szkoły zostały bardzo wysoko ocenione, otrzymali:

* 319612682_1250870719104555_8564529526826855789_n.jpg

GRAND PRIX za: modre gołąbki wigilijne i nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych

I MIEJSCE za: zupę z leśnego runa z grzanką

III MIEJSCE za: śledzia po ostrowsku

„Brązowe piernikowe serduszko” w kategorii: Pierniki

oraz w kategorii specjalnej - Szkoły gastronomiczne:

I MIEJSCE za: modre gołąbki wigilijne

II MIEJSCE za: zupę z leśnego runa z grzanką

III MIEJSCE za: śledzia po ostrowsku

- Oprócz nagrody pieniężnej otrzymaliśmy sporo nagród rzeczowych tj: termosy, kubki termiczne, deski do krojenia, plecaki, książki oraz vouchery na dowolne wydarzenia w Muzeum w Szreniawie- opowiedzieli uczestnicy konkursu.

Gratulujemy wygranej i talentu kulinarnego.

Odwiedzin: 97