OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wspierają artystów
17 lipca 2009 roku

Wspierają artystów

Powiat Ostrowski oraz SM Lazur zakupili część nakładu płytowego zespołu Rokosz - kultowej formacji reggae lat osiemdziesiątych. Jest to nasz wkład w promocję rodzimych artystów. Chcemy w ten sposób przypomnieć ich fantastyczne dokonania muzyczne - zgodnie twierdzą starosta Włodzimierz Jędrzejak oraz prezes Zenon Michaś.

ROKOSZ to jedna z pierwszych polskich formacji reggae założona w 1984 roku przez Jarka „Dżerego” Lisa i Jacka „Dżej Dżeja” Jędrzejaka - obecnych muzyków zespołu BIG-CYC i CZARNO-CZARNI. W 1985 roku wykrystalizował się najbardziej znany skład zespołu. Do Dżerego i Dżej Dżeja dołączyli klawiszowiec i flecista Wojtek Koralewski, gitarzyści Darek „Buła” Jaskuła, Marek Kwiecień, Roman „Piękny Roman” Lechowicz (BIG-CYC i CZARNO-CZARNI) oraz saksofonista Krzysztof Kralka i kongista Robert Rajewski. Głównym wokalistą został Sławek „Ponton” Przybylski.

Nasza formacja działała w latach 80- tych i była jedną z pierwszych kapel reggae w Polsce. Dziś być może nie wszyscy pamiętają, że wygraliśmy nawet Festiwal w Jarocinie. Wówczas była to najbardziej opiniotwórcza i najważniejsza scena muzyczna w kraju. Dzięki staraniom kilku osób, po 22 latach ukazała się płyta Oceany, która zawiera najbardziej znane utwory zespołu Rokosz. To była trudna i żmudna praca, gdyż materiał, który się zachował na starych taśmach, był w bardzo kiepskim stanie technicznym. Udało nam się jednak zrealizować ten projekt, z czego jestem naprawdę dumny, Cieszę się tym bardziej, że płyta jest dedykowana nieżyjącemu Sławkowi Przybylskiemu i tak naprawdę z myślą o nim powstawała. Powiat Ostrowski i Spółdzielnia Mleczarska Lazur zakupili część nakładu tego wydawnictwa. Dzięki wspaniałej postawie naszych darczyńców mamy możliwość prezentowania dorobku zespołu Rokosz wśród publiczności. Bardzo, bardzo dziękuję - mówi Jacek Jędrzejak.

Na płycie zrekonstruowane zostały najbardziej znane utwory Rokosza. To wydanie jest też upamiętnieniem nieżyjącego już Pontona, wokalisty i autora tekstów. Artysty charyzmatycznego, który swoim niezwykłym głosem potrafił porwać tłumy.

Z wielką radością przyjąłem propozycję Jacka. I choć zespół Rokosz już nie istnieje, nie ma z nami Sławka Przybylskiego ,to jednak pamięć o ich dokonaniach powinna przetrwać. Ziemia Ostrowska ma to wielkie szczęście, że rodzą się tutaj prawdziwe talenty - ludzie z pasją, charyzmą. Ludzie odważni i pracowici, którzy osiągają sukcesy krajowe, europejskie, a nawet światowe. Jeśli nawet w maleńkim stopniu możemy im pomóc, to już jest powód do ogromnej satysfakcji - podkreśla Włodzimierz Jędrzejak.

Uważam, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do wspierania i promocji naszych artystów, sportowców i społeczników. I jeśli sytuacja finansowa tylko na to pozwala, to Lazur zawsze chętnie włącza się w takie przedsięwzięcia. Przyznam szczerze, że choć chętnie słucham muzyki, to jednak do tej pory nie znałem zespołu Rokosz. Mam nadzieję, że dzięki wspólnej inicjatywie Powiatu i Lazura, ta piękna muzyka dotrze do wielu ludzi. I zachwyci ich tak samo, jak mnie zachwyciła - mówi prezes Zenon Michaś.

Płyta „Oceany” była między innymi jedną z nagród w konkursach przeprowadzonych podczas Powiatowego Święta Sera. Powiat Ostrowski i SM Lazur będą to wydawnictwo dołączać do swoich pakietów promocyjnych podczas różnorodnych imprez, konferencji, targów. Z pewnością będzie to także miły i oryginalny upominek dla naszych gości i przyjaciół z zagranicy, z którymi nasz samorząd utrzymuje partnerskie kontakty - dodaje Włodzimierz Jędrzejak.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 821