OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy
23 grudnia 2022 roku

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim została zorganizowana wieczerza wigilijna dla podopiecznych ośrodka, na którą zostali zaproszeni goście. Nie zabrakło świątecznych potraw, pastorałek, życzeń oraz wizyty gwiazdora.

zdjecie

Odświętnie ubrani podopieczni ostrowskiego ŚDS zasiedli do wigilijnego stołu i, zgodnie z tradycją, przełamali się opłatkiem przy żywej, pachnącej lasem i świętami choince, życząc sobie dużo zdrowia i spokoju.

zdjecie

Na świąteczną uroczystość zostali zaproszeni Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Ks. Prałat Andrzej Szudra oraz Prezes Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Andrzej Jakubek, którzy zostali powitani przez Małgorzatę Pieczewską - Dyrektor ostrowskiego ŚDS.

Po przekazaniu sobie tradycyjnych życzeń, przy dźwiękach pastorałek wszyscy zasiedli do świątecznego stołu. Nie mogło na nim zabraknąć czerwonego barszczu, pierogów z kapustą, ryby i kapusty z grochem.

zdjecie

Aby tradycji stało się za dość do ośrodka zawitał gwiazdor z koszem drobnych prezentów. Był również czas na wspólne kolędowanie.

zdjecie

Odwiedzin: 136