OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Oddali cześć Powstańcom Wielkopolskim
27 grudnia 2022 roku

Oddali cześć Powstańcom Wielkopolskim

Dziś odbyły się uroczystości związane ze 104. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po raz drugi rocznicowe obchody odbywały się w randze święta państwowego.
* DSC_0721.JPG

W tym roku po raz drugi obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Miejskie i powiatowe uroczystości związane ze zrywem powstańczym polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej rozpoczęte 27 grudnia 1918 zostały zainaugurowane mszą świętą w ostrowskiej Konkatedrze pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
* DSC_0668.JPG

W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, służ mundurowych, organizacji społecznych, poczty sztandarowe oraz ostrowska młodzież. Powiat Ostrowski reprezentowali: Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Sekretarz Powiatu Mirosław Rychlik oraz radni powiatowi.
* DSC_0756.JPG

Po nabożeństwie uczestnicy złożyli kwiaty oraz znicze w miejscach pamięci: przy pomniku ku czci powstańców przy ul. Wrocławskiej oraz w kwaterze na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.
* DSC_0703.JPG

Odwiedzin: 138