OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Krępianie mają 25 lat!
30 grudnia 2022 roku

Krępianie mają 25 lat!

Osiedlowe Stowarzyszenie Krępianie w Ostrowie Wielkopolskim obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji organizacja pozarządowa zorganizowała uroczyste obchody w Forum Synagoga.


* DSC_0100.JPG

Osiedlowe Stowarzyszenie Krępianie istnieje od 16 grudnia 1997 roku. Od 2001 roku prowadzi Publiczne Przedszkole nr 1 przy ul. Profesora Kaliny. Od wielu lat członkowie stowarzyszenia zaczęli organizować liczne przedsięwzięcia: festyny, wycieczki, wyjazdy, prelekcje, wykłady i warsztaty.

* DSC_0147.JPG

Na jubileuszowym spotkaniu w synagodze nie zabrakło gratulacji i życzeń. Dla zebranych członków stowarzyszenia i zaproszonych gości, w tym m.in. Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Senator RP Ewy Mateckiej i Przewodniczącego Rady Osiedla nr 3 ” Krępa” Stanisława Ratajczaka świąteczny program artystyczny przygotowała kadra przedszkola oraz przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1, a także wokalistka Gabriela Grzyb.

* DSC_0213.JPG

Starosta Ostrowski wręczył specjalne podziękowania najbardziej zasłużonym członkom stowarzyszenia: Marii Kaczmarek, Annie Zarembie, Bożenie Chmielewskiej, Jolancie Dzialoszyńskiej, Józefówi Paczkowskiemu, Barbarze i Krzysztofowi Kaczmarkom oraz Irenie Psikus, która dodatkowo została uhonorowana legitymacją Członka Honorowego stowarzyszenia.

* DSC_0182.JPG

Na zakończenie jubileuszowej gali zebrani mogli uraczyć się pysznym tortem, przyjęli też Gwiazdora ze swoim pomocnikiem.

* DSC_0122.JPG

Odwiedzin: 134