OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Krępianie mają 25 lat!
30 grudnia 2022 roku

Krępianie mają 25 lat!

Osiedlowe Stowarzyszenie Krępianie w Ostrowie Wielkopolskim obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji organizacja pozarządowa zorganizowała uroczyste obchody w Forum Synagoga.


zdjecie

Osiedlowe Stowarzyszenie Krępianie istnieje od 16 grudnia 1997 roku. Od 2001 roku prowadzi Publiczne Przedszkole nr 1 przy ul. Profesora Kaliny. Od wielu lat członkowie stowarzyszenia zaczęli organizować liczne przedsięwzięcia: festyny, wycieczki, wyjazdy, prelekcje, wykłady i warsztaty.

zdjecie

Na jubileuszowym spotkaniu w synagodze nie zabrakło gratulacji i życzeń. Dla zebranych członków stowarzyszenia i zaproszonych gości, w tym m.in. Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Senator RP Ewy Mateckiej i Przewodniczącego Rady Osiedla nr 3 ” Krępa” Stanisława Ratajczaka świąteczny program artystyczny przygotowała kadra przedszkola oraz przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1, a także wokalistka Gabriela Grzyb.

zdjecie

Starosta Ostrowski wręczył specjalne podziękowania najbardziej zasłużonym członkom stowarzyszenia: Marii Kaczmarek, Annie Zarembie, Bożenie Chmielewskiej, Jolancie Dzialoszyńskiej, Józefówi Paczkowskiemu, Barbarze i Krzysztofowi Kaczmarkom oraz Irenie Psikus, która dodatkowo została uhonorowana legitymacją Członka Honorowego stowarzyszenia.

zdjecie

Na zakończenie jubileuszowej gali zebrani mogli uraczyć się pysznym tortem, przyjęli też Gwiazdora ze swoim pomocnikiem.

zdjecie

Odwiedzin: 98