OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Teraz Powiat Ostrowski
21 lipca 2009 roku

Teraz Powiat Ostrowski

Powiat ostrowski przejął przewodnictwo w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Starosta kaliski Krzysztof Nosal przekazał Włodzimierzowi Jędrzejakowi wszystkie dokumenty związane z tym projektem. Prezydencja powiatu ostrowskiego potrwa pół roku.

Symboliczne przekazanie „władzy” oraz wszystkich dokumentów dotyczących aglomeracji odbyło się w ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu oprócz starosty Włodzimierza Jędrzejaka i Krzysztofa Nosala uczestniczyli sekretarze powiatów: kaliskiego -Karina Krymarys i ostrowskiego - Mirosław Rychlik.

Przez te kilkanaście miesięcy stworzyliśmy Radę Stałą Współpracy, która z pewnością jest doskonałą platformą do rozmów i wymiany doświadczeń. Podczas naszych spotkań wspólnie dyskutujemy o pespektywach rozwoju dla aglomeracji. Ten teren jest położony pomiędzy trzema dużymi miastami: Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. Jedna z teorii mówi, że właśnie te trzy miasta wybierają ludzie z pomysłami. Musimy się zastanowić co zrobić, aby te najlepsze mózgi zostawały w naszym regionie. Nasze samorządy muszą się więc dogadywać i ze sobą współpracować. Myślę, że aglomeracja ma za zadanie promować projekty rozsądne i partnerskie z pełnym poszanowaniem każdego partnera - mówi Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

Aglomeracja kalisko-ostrowska z założenia ma być przeciwwagą dla silnych i bogatych ośrodków poznańskich, których potencjału w pojedynkę nie jest w stanie zrównoważyć żaden inny samorząd. Zdaniem starosty ostrowskiego wspólny front i promocja własnych projektów przez 22 samorządy, które tworzą aglomerację jest już określona siłą, z którą powinni liczyć się wielkopolscy decydenci.

Ponieważ jestem człowiekiem bardzo konkretnym mam nieco inne spojrzenie na rolę naszej aglomeracji. Oczywiście dyskusje, rozmowy, spotkania, wymiana doświadczeń jest potrzebna, ale moim zdaniem powinniśmy się skupić na realnym działaniu i celach, które możemy zrealizować tu i teraz. Możemy oczywiście dyskutować o tym, że w regionie potrzebna jest kolej dużej prędkości. Ale moim zdaniem jest to możliwe dopiero w latach 2020 - 2025. Sądzę, że powinniśmy skupić się na celach bardziej realnych i nie tak odległych. Dla mnie priorytetem jest rynek pracy. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby na terenie aglomeracji wprowadzić określone inwestycje, które stworzą naszym mieszkańcom szanse na nowe miejsca pracy. Mam nadzieję, że takie inwestycje będą się lokować wokół obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. I wspólnym zadaniem naszych samorządów powinno być działanie na rzecz potencjalnych inwestorów. W mojej ocenie drugim, najważniejszym celem jest usprawnienie komunikacji między Ostrowem, Nowymi Skalmierzycami a Kaliszem. Droga nr 25 to przecież bardzo istoty szlak komunikacyjny, który łączy te trzy ośrodki. To ogromny potencjał i dla naszej aglomeracji, i dla całej Wielkopolski. Dlatego uważam, że wszyscy powinniśmy skoncentrować działania na tym, aby wybudować czteropasmową drogę, która szybko i bezkolizyjnie połączy te trzy ośrodki. Ten pomysł będę promował i mam nadzieję, że poprą go także pozostali samorządowcy. Oczywiście nie my będziemy tę drogę budować, ale możemy mocno, zdecydowanie za takim rozwiązaniem lobować. Tak widzę zadanie aglomeracji - mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 497