OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ortopedia w czołówce
5 stycznia 2023 roku

Ortopedia w czołówce

Prawie dekadę temu ostrowscy ortopedzi zaczęli leczyć skomplikowane złamania kości piety z wykorzystaniem tzw. gwoździa. W tym czasie wykonano ok. pół tysiąca zabiegów, co stawia ostrowski szpital w czołówce Polski i Europy.

Stosowaną w Ostrowie metodą zainteresowali się także specjaliści w USA. Ostrowskie doświadczenia zaprezentowane były w Louisville, w stanie Kentucky podczas Osteosynthese International 2022 - międzynarodowych spotkań chirurgów urazowych i ortopedów, którzy w swojej codziennej praktyce stosują gwoździe śródszpikowe.

-,,Dla wielu lekarzy z Polski i zagranicy jest to wciąż metoda nowa, której chcą się nauczyć, bo widzą w niej przyszłość. Moja wizyta w stanach była związana z kongresem traumatologii. Jest to dla nich metoda bardzo atrakcyjna. Zainteresowali się nią ze względu na niskie ryzyko powikłań i bardzo dobre wyniki, które osiągnęliśmy jako ośrodek, który wykonał ponad 500 takich zabiegów’’ – powiedział Mirosław Falis, kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu w ostrowskim szpitalu.

zdjecie

Od kiedy w Ostrowie wykonywane są zabiegi metodą małoinwazyjną wielu lekarzy z Europy i nie tylko przebywało w naszym szpitalu praktycznie ucząc się nowych od ostrowskich ortopedów. Dodatkowe możliwości w tym zakresie daje nowy blok operacyjny. Zamontowany nowoczesny system wizyjny pozwala obserwatorom z zewnątrz śledzić to, co dzieje się na stole operacyjnym. Być może w ten sposób będą chcieli także uczyć się także Amerykanie. Tym bardziej, że z dużym zainteresowaniem przyjęli informacje z Ostrowa.

-,,W swoim wystąpieniu pokazałem 10 trudnych przypadków klinicznych spośród ponad pół tysiąca chorych, leczonych w ciągu dziesięciu lat w naszym oddziale. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie. Cieszyłem się z sukcesu całego mojego zespołu tym bardziej, że jako jedyny prezentowałem materiał spoza ośrodka akademickiego, a był on zestawiany z wynikami klinik USA i  Europy’’ – powiedział M. Falis.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 94