OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Forum Rolnicze
9 stycznia 2023 roku

Forum Rolnicze

We wtorek, 17 stycznia w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim odbędzie się spotkanie w ramach cyklu „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” związanego z reformą Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego.


* DSC_0291

Przed rolnikami chcącymi uzyskać unijne wsparcie finansowe reforma Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego (KPS), która jest wdrażana w związku z przyjęciem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Dlatego Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizują na terenie Wielkopolski cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych pod hasłem „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”.

Forum odbędzie się również w powiecie ostrowskim - 17 stycznia o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim przy ul. Kościelnej. O forum i najbliższym spotkaniu mówili dzisiaj podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim prezes WIR Piotr Walkowski, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski oraz wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk.

- We współpracy z samorządami chcemy uświadomić jak największe grono rolników o zmianach, przede wszystkim administracyjnych, związanych z dokumentami – mówił prezes WIR. - Co istotne, udział w spotkaniach jest bezpłatny i każdy może wziąć w nich udział.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe - organizowane wspólnie przez instytucje, które na co dzień pracują na rzecz rolnictwa - stanowić będą publiczną akcję wspólnego dotarcia do rolników z informacją na temat możliwości wykorzystania środków w ramach płatności bezpośrednich i ekoschematów. Zdaniem prezesa WIR wiedza ta będzie miała decydujące znaczenie dla sytuacji finansowej rolników w nadchodzących latach.

- Powiat Ostrowski bardzo aktywnie włącza się w tego rodzaju przedsięwzięcia, bo każda garść informacji która może pogłębić wiedzę rolnika z zakresu jego działalności jest niezwykle istotna. W naszym powiecie rolnictwo jest dominującą gałęzią gospodarki, w związku z tym jako samorząd nie możemy stać obok, musimy być aktywni. Forum ma być dla rolników swoistym drogowskazem, ale również rolnicy powinni się angażować i brać udział w spotkaniach jeśli chcą być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami – mówił Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.   

Spotkania będą miały formę prezentacji, połączonych z sesją pytań i odpowiedzi oraz otwartą debatą. W głównej mierze omówione zostaną kwestie wzmocnionej warunkowości, ekoschematów i działań w ramach KPS. Dodatkowo poruszone zostaną bieżące kwestie i problemy rolnictwa.

- Powiat Ostrowski jest otwarty na wszelkie inicjatywy, które mają pomóc w dotarciu informacji do mieszkańców, szczególnie w przypadku rolnictwa, które jest u nas ważną gałęzią gospodarki, a działalność ta nierzadko wiąże się ze zmianami w dokumentacji czy procedurach – mówił Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski.

* DSC_0293
* Forum Powiatowe WspĂłlnie dla Wielkopolskiej Wsi 2023 - Powiat Ostrowski.doc

Odwiedzin: 260