OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Samorządowe „Trzech króli”
9 stycznia 2023 roku

Samorządowe „Trzech króli”

W Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023 roku odbyło się tradycyjne XXIV Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego. Tym razem samorządowcy spotkali się w Sobótce.

zdjecie

Tradycja noworocznych spotkań sięga powstania reaktywowanych powiatów. Pomysłodawcą takiej formy integracji był ówczesny wicestarosta Piotr Walkowski. Tegoroczne spotkanie ze względu na sytuacje epidemiologiczną odbyło się jeszcze w okrojonej formule.

zdjecie

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w miejscowym kościele pw.  Narodzenia NMP w Sobótce, którą koncelebrował ks. kanonik Jan Ignasiak. Radni Powiatowi przekazali także na ręce proboszcza dary ołtarza. Po zakończeniu nabożeństwa w części artystycznej wystąpił „Kwartet z Gwiazdką” z programem kolęd we współczesnych aranżacjach inspirowanych muzyką świata.

zdjecie

Noworoczne życzenia przekazali zebranym Starosta Paweł Rajski i Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski. Podczas spotkania na Sali Wiejskiej zorganizowanego przez miejscowe KGW wzniesiono toast za pomyslnośc w Nowym Roku.

zdjecie

W spotkaniu samorządowym uczestniczyli także: Poseł Na Sejm Tomasz Ławniczak, Senator Ewa Matecka, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet. Władze Gminy Przygodzice reprezentowali Wójt Krzysztof Rasiak i Przewodnicząca Rady Janina Wojtasiak. Samorządowców z Odolanowa reprezentowali: Burmistrz Marian Janicki i Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Władze Gminy Ostrów reprezentowali wójt Piotr Kuroszczyk oraz Przewodniczący Rady Piotr Śniegowski. Władze Sośni repreznetował Wicewójt Dariusz Berek. Władze Raszkowa i Miasta Ostrowa reprezenowali odpowiednio wiceprzewodniczący Rady: Gabriela Sznajder oraz Zygmunt Banasiak.

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 195