OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Specjaliści - program kompleksowego kształcenia zawodowego w...
10 stycznia 2023 roku

Specjaliści - program kompleksowego kształcenia zawodowego w powiecie ostrowskim

Data rozpoczęcia projektu 2022-09-01

Data zakończenia projektu 2023-05-31

Całkowita wartość projektu 505 559,91

Kwota dofinansowania 455 003,91

Nazwa Programu Operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem projektu jest :

realizacja programu wspierającego kształcenie zawodowe w Powiecie Ostrowskim, którego wprowadzenie przyczyni się do podniesienia wiedzy i kompetencji 91 uczniów oraz 7 nauczycieli i wyposażenia pracowni 3 szkół: ZSP w Przygodzicach, ZSU i ZSE.

Formy wsparcia

ZSP w Przygodzicach:

- kursy dla uczniów:

 • Groomer (psi fryzjer) dla uczniów technika weterynarii
 • Spawanie metodą MAG
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych

- miesięczne staże zawodowe dla 10 uczniów ZSP CKU ze stypendium 3000 zł.

- kursy dla nauczycieli:

 • Kurs na inseminatora dla nauczyciela zawodowego
 • Kurs spawania dla nauczyciela zawodowego – wybrane dwie metody

wyposażenie pracowni mechanizacji w: Spawarka MIGOMAT, Wiertarka stołowa wieloczynnościowa, Podnośnik samochodowy Żabka udźwig 3 t, Podnośnik czterokolumnowy śrubowy udźwig 4 t, projektory i drukarki laserowe.

ZSU:

- kursy dla uczniów:

 • Profesjonalna obsługa gości w restauracji
 • Strzyżenie męskie

- miesięczne staże zawodowe dla 7 uczniów ZSU ze stypendium 3000 zł.

- kursy dla nauczycieli:

 • Szkolenie z zakresu Kreatywnych technik strzyżenia dla nauczycieli zawodowych
 • Szkolenie z zakresu Kreatywnych technik koloryzacji dla nauczycieli zawodowych

wyposażenie pracowni gastronomicznej, fryzjerskiej, krawieckiej i multimedialnej w sprzęt m.in.: aparaty fotograficzne, obiektywy i inny sprzęt fotograficzny piec konwekcyjny, myjki, suszarki, termoklejarka.

ZSE:

- kursy dla uczniów:

 • Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe + wymiana butli LPG

- miesięczne staże zawodowe dla 5 uczniów ZSE ze stypendium 3000 zł.

-  wyposażenie pracowni logistycznej, ekonomicznej w: projektor, drukarka, 24 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 69