OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie III LO z sukcesami w Krakowie
12 stycznia 2023 roku

Uczniowie III LO z sukcesami w Krakowie

Jan Potaśniczak, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, wygrał V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej w Krakowie, a Szymon Woźniak, również uczeń III LO, wystąpił w ścisłym finale.


* 2

Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego o Republice Słowackiej odbył się 10 stycznia. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie oraz Instytutem Słowackim w Warszawie.

* 3

Zmagania konkursowe polegały w pierwszym i drugim etapie na rozwiązaniu testu, który obejmował bardzo szeroką wiedzę dotyczącą walorów środowiska przyrodniczego, walorów dóbr kultury, regionów turystycznych, uzdrowisk, obiektów wpisanych na listę UNESCO oraz przejawów współczesnej gospodarki Republiki Słowackiej. Etap trzeci konkursu był związany z rozpoznawaniem obiektów przedstawionych na slajdach oraz ich lokalizacji.

Jan Potaśniczak w konkursie wiedzy pokonał 47 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do ścisłego finału. W nagrodę otrzymał indeks na wybrane kierunki studiów w Krakowie, nagrody rzeczowe oraz voucher dla dwóch osób do wykorzystania w wysokiej klasy hotelach na terenie Słowacji w Tatrach.

– Warto dodać, że Szymon Woźniak, również uczeń III LO, został finalistą tego konkursu zajmując wysokie miejsce w klasyfikacji końcowej – powiedział opiekun naukowy uczniów, nauczyciel geografii i dyrektor szkoły Przemysław Zimniak, który towarzyszył finalistom podczas dwudniowego pobytu w Krakowie.

* 4

Odwiedzin: 263