OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie Powiatu Ostrowskiego ze Stypendiami Ministra
3 stycznia 2023 roku

Uczniowie Powiatu Ostrowskiego ze Stypendiami Ministra

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 otrzymało 40 uczniów i absolwentów z województwa wielkopolskiego, wśród stypendystów znalazło się aż troje uczniów z terenu powiatu ostrowskiego, z III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

* 20221220_122620.jpg

Za swoje osiągnięcia zostali wyróżnieni:

Karolina Błaszczyk (uczennica klasy 2d) – laureatka na szczeblu ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości, zajęła 2 miejsca w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych za projekt „Zdrowa żywność przez cały rok? Tak – kapsuła bioniczna – Salwinia”. Uczennica otrzymała również wyróżnienie w VI edycji konkursu „Techno-Grant” na szczeblu powiatu.

Cezary Uciechowski (uczeń klasy 2c) – otrzymał między innymi złoty medal Mistrzostw Polski, złoty medal Mistrzostw Dolnego Śląska, złoty medal I Mistrzostw Kujaw oraz złoty medal Mistrzostw Opolszczyzny Polskiej Federacji Taekwon-do. Uczeń zajął 1 miejsce walki trójkami oraz 1 miejsce walki indywidualnej Welsh International Championships w Walii. Otrzymał również powołanie do kadry narodowej Polski.

Magdalena Adamczak (tegoroczna absolwentka III LO) – otrzymała złoty medal w Wojewódzkim Konkursie Kształcenia Słuchu „Ptaków śpiew”, zajęła 1 miejsce w American editio International Contest, Fiestalonia Milenio w USA, 1 miejsce w World Art Games International Art Media Contest w Hiszpanii, 1 miejsce w International Music Competition, Grand Virtuoso w Salzburgu oraz 1 miejsce w International Competition, Golden Clasical Music Awards New York.

We wtorek 20 grudnia 2022 r. na zaproszenie dyrektora III LO odbyło się spotkanie z uczniami, którym w tym roku szkolnym przyznano stypendia zewnętrzne: Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Starosty Powiatu Ostrowskiego oraz z uczniami, którzy awansowali do etapów okręgowych olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Dyrektor szkoły, Przemysław Zimniak pogratulował wszystkim zaproszonym licealistom odnoszonych sukcesów i życzył kolejnych osiągnięć na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Odwiedzin: 255