OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Srebra i brąz dla szkół Powiatu Ostrowskiego
18 stycznia 2023 roku

Srebra i brąz dla szkół Powiatu Ostrowskiego

W tegorocznym rankingu organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” srebrne tarcze zdobyły trzy szkoły prowadzone przez Powiat Ostrowski, a jedna została uhonorowana brązową tarczą.
zdjecie

Dobre wyniki w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących oraz Rankingu Głównym Techników osiągnęły szkoły prowadzone przez Powiat Ostrowski.

W organizowanym od 20 lat zestawieniu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” najwyżej spośród ostrowskich placówek licealnych uplasowało się I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego, które zajęło 44. miejsce w Wielkopolsce i 483. miejsce w całym kraju.

Na 47. miejscu w województwie i 507. w Polsce uplasowało się III Liceum Ogólnokształcące. Pierwsza ze szkół po raz kolejny została uhonorowana przez fundację srebrną tarczą, III LO otrzymało tarczę brązową.

zdjecie

Spośród techników z powiatu ostrowskiego najwyżej sklasyfikowany został Zespół Szkół Technicznych, który otrzymał srebrną tarczę. Szkoła ta zajęła bardzo wysokie 9. miejsce w Wielkopolsce i 103. miejsce w Polsce.

Drugą lokatę w powiecie zajął Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Gniazdowskiego, który uplasował się na 23. miejscu w województwie i na 276. miejscu w całym kraju. Dla ZSE w rankingu również przygotowano srebrną tarczę.
zdjecie

81. miejsce w Wielkopolsce zajęło Technikum nr 3 im. Ernesta Malinowskiego (Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych), z kolei Technikum nr 4 (Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego) sklasyfikowano na 106. miejscu w województwie.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” jest organizacją  non-profit, która od wielu lat wspiera szkolnictwo wyższe w jego przemianach związanych z internacjonalizacją. Powyższe zestawienie służy ułatwieniu uczniom podjęcie ważnej decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej. Opracowywane jest na bazie źródeł zewnętrznych, pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad oraz SIO – Systemu Informacji Oświatowej.

W rankingu 2023 analizowane były wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200 działających w kraju) oraz 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do rankingu. Kryteriami dla liceów były: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteriami dla techników były: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
zdjecie

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-glowny-liceow

https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-wielkopolski

Odwiedzin: 107