OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Granty dla młodych wynalazców
18 stycznia 2023 roku

Granty dla młodych wynalazców

Dwanaście projektów wymyślonych i przygotowanych przez uczniów naszych szkół ponadpodstawowych i ich opiekunów otrzymało dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Techno Grantów.  Przed nami kolejna edycja konkursu adresowanego do młodych wynalazców uczących się w szkołach Powiatu Ostrowskiego.

Po raz pierwszy techno Granty zostały przyznane w 2017 roku. Nie przyznano ich tylko w 2020 roku ze względu na ograniczenia w dostępnie do części i podzespołów podyktowane koronawirusem.

* DSC_0907Projekty nagrodzone w 2022 roku

-,,Podczas spotkań z uczniami na konkursie Elektronik rozmawiałem z młodymi wynalazcami o ich pracach. Niektórzy prezentując je opowiadali, że zrobili je z materiałów, na które było ich stać chociaż wiedzieli, że na rynku są lepsze, ale droższe. To wtedy zrodził się pomysł, żeby przygotować narzędzie wsparcia dostępne dla uczniów wszystkich szkół’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Techno Granty wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Ostrowskiego udzielane są w trzech kategoriach: TECHNO IDEA, TECHNO KREATOR i TECHNO INNOVATOR. Projekty zgłaszane były w końcu ubiegłego roku i po ocenie formalnej przedstawione zostały do oceny panelowi ekspertów w składzie: Andrzej Jaroń – reprezentujący Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Kaliszu,     Ryszard Masłowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Andrzej Tanaś – Przedstawiciel Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim. Rafał Tyszko – przedsiębiorca, Przedsiębiorstwo Raltech Automatyka i Sterowanie w Ostrowie Wielkopolskim oraz Paweł Ulichnowski – Prezes Zarządu Trasko Automatyka w Ostrowie Wielkopolskim.

* DSC_0910Projekty nagrodzone w 2022 roku.

Wśród tegorocznych projektów są m.in. miniaturowa klimatyzacja, H2O Explorer podwodna sonda, rama ochronna dla ciągnika, bioniczna proteza ręki, wielkoformatowa drukarka 3D o dużym polu roboczym, integracyjna gra edukacyjna – latająca piłeczka, zgrzewarka pakietów litowo-jonowych czy zespół czujników dozorowych dla zurbanizowanego terenu i inne.

Zespoły autorów otrzymały wparcie na realizację pakietów od kilkuset złotych do 5,0 tys. zł. Ogółem na dofinansowanie przeznaczono 30 tys. zł. Przed nimi realizacja fizyczna swoich pomysłów. Z tych, które powstaną panel ekspertów wybierze najlepsze. Ich autorzy podczas uroczystego podsumowania otrzymają tytuły i nagrody finansowe. Na ten cel zarezerwowano 20 tys. zł.

* DSC_0912Projekty nagrodzone w 2022 roku.

Uroczyste podsumowanie planowane jest w końcu kwietnia br.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 110