OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Droga w Kałkowskich
15 grudnia 2022 roku

Droga w Kałkowskich

Mieszkańcy miejscowości Kałkowskie w Gminie Sośnie korzystają już z nowo wyremontowanej drogi powiatowej. To bardzo często wykorzystywane przez kierowców połączenie od drogi krajowej w kierunku Sośni.

* IMG20221129141232

To popularne połącznie drogowe wykorzystywane przez kierowców. Przez lata stan nawierzchni pozostawiał wiele do życzenia. Dzięki współpracy z władzami Gminy Sośnie udało się ten problem rozwiązać.

* DSC_0898

Efektem współpracy jest ok. 7 km drogi wyremontowanej w bardzo dobrym standardzie drogi, z której mogą korzystać użytkownicy. Podzielone na etapy zadanie kosztowało ok. 1,5 mln zł, z czego 300 tys. dofinansowano z budżetu gminy Sośnie.

* IMG20221129141141

Za wsparcie finansowe dziękowali Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi i radnym Gminy Sośnie Starostowie Paweł Rajski i Roman Pacholczyk. W spotkaniu podsumowującym inwestycje wzięli także udział: Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu, Danuta Szwedziak, Tomasz Ziąbka, Józef Wajs, Andrzej Leraczyk Radni Powiatowi, Radni Gminy Sośnie, Przedstawiciele Rady Sołeckiej Kałkowskich oraz Piotr Śniegowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 10