OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jubileusz Orkiestry Koncertowej
23 stycznia 2023 roku

Jubileusz Orkiestry Koncertowej

Hucznie swoje 100-lecie obchodziła Ostrowska Orkiestra Koncertowa. Z tej okazji odbył się wielki koncert jubileuszowy w Ostrowskim Centrum Kultury.

* DSC_1121

Uroczystość odbyła się 22 stycznia 2023 roku pod honorowym Patronatem Prezydent Ostrowa Beaty Klimek. Na tę okazję zespół przygotował specjalny program artystyczny z udziałem gwiazd i solistów. Znalazły się w nim transkrypcje na orkiestrę standardów muzyki filmowej, jazzu, światowej i polskiej muzyki rozrywkowej. Gościnnie z Orkiestrą wystąpili wokaliści Ewa Uryga i Janusz Szrom. W instrumentalnych partiach solowych prezentowali się także członkowie orkiestry.  

* DSC_1122  

Historia Orkiestry sięga 1923 roku. Wówczas odbyła się pierwsza próba, która zainicjowała działalność tej muzykalnej rodziny. Na przestrzeni lat dochodzili kolejni muzycy, zawsze bardzo zdolni i z ogromną pasją. Mogą pochwalić się ciągłością tradycji i wieloma sukcesami. Przez lata zespół działał pod auspicjami ówczesnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, późniejszej Fabryki Wagon. Przełomowym momentem w życiu zespołu było przejęcie Orkiestry przez miasto po wycofaniu się z finansowania Fabryki Wagon. Wtedy orkiestra przeszła pod jurysdykcję władz miasta. Ze swadą dystansem i humorem najciekawsze momenty historii przypomniał obecny prezes orkiestry Jerzy Kania.  

W imieniu władz powiatu ostrowskiego gratulacje zespołowi złożył Starosta Ostrowski.

* DSC_1155

-,,Świętem ludzi kultury są w Powiecie Ostrowskim „Laury Kultury’’ przyznawane podczas inauguracji roku kulturalnego. Jedna z przyznanych statuetek dedykowana była Ostrowskiej Orkiestrze Koncertowej. Czekała na najlepszy moment na wręczenie, który nastąpił właśnie dziś’’ – powiedział Paweł Rajski wręczając statuetkę i dyplom dyrygentowi Marianowi Sikorskiemu i prezesowi Jerzemu Kani.

* DSC_1116

Jubilaci otrzymali także odznaczenia i nagrody wręczone przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg, Prezydent Ostrowa Beatę Klimek, radnych Sejmiku Marzenę Wodzińską i Andrzeja Picheta. Gratulacje przekazała również Ewa Matecka senator Rzeczypospolitej i zaproszone delegacje.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 145