OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na ferie zimowe
24 stycznia 2023 roku

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na ferie zimowe

W Młodzieżowym Domu Kultury trwają zapisy na zajęcia podczas ferii zimowych. Jest w czym wybierać. Dzieci i młodzież, którzy skorzystają z oferty placówki przy ulicy Wolności 10, z pewnością twórczo spędzą czas.

zdjecie

Jak co roku, ostrowski MDK przygotował bogatą ofertę na ferie zimowe. Codziennie, przez dwa tygodnie, od poniedziałku do piątku, będą tam odbywać się zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. Warunek jest jeden – na zajęcia trzeba się wcześniej osobiście zapisać. A zapisy właśnie teraz, przed feriami, się odbywają. – Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie MDK w godzinach od 8 do 18. Zajęcia są bezpłatne dla zainteresowanych, mamy jednak limity wiekowe na poszczególne formy zajęć, natomiast by w pełni zadbać o komfort uczestników, przyjmujemy określoną liczbę chętnych – wyjaśnia Dariusz Kępiński, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

A co znajdziemy w ofercie placówki? Będą odbywać się tutaj między innymi zajęcia muzyczne, teatralne, wokalne, taneczne, filmowo-fotograficzne. Chętni będą mogli poznać tajniki sztuki haftu, kaligrafii czy rękodzieła oraz pograć w gry planszowe lub tenisa stołowego. Pełna oferta zajęć, godziny, w których się odbywają, oraz wymagany wiek uczestników, znajdują się na stronie placówki: www.mdkostrow.pl oraz w pliku poniżej.

Odwiedzin: 69