OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowski szpital wyróżniony przez pacjentki
24 stycznia 2023 roku

Ostrowski szpital wyróżniony przez pacjentki

Ostrowski szpital znalazł się w czołówce najlepszych placówek medycznych w Wielkopolsce w 2022 roku. W rankingu Fundacji „Rodzić po ludzku” Oddział Ginekologiczno-Położniczy został wyróżniony przez pacjentki wypełniające ankietę „Głos Matek”.

* DSC_1553

Warszawska fundacja organizuje „Ranking Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku” na podstawie ankiet „Głos Matek” wypełnianych przez panie, które w 2022 roku przebywały na oddziałach ginekologicznych i położniczych. Jest to jedyne w Polsce zestawienie, które obejmuje wszystkie szpitale i oddziały położnicze.

Ranking podzielony jest na regiony: zachodni, centralny, północy, południowy i wschodni. To do tego pierwszego zalicza się województwo wielkopolskie. W każdym województwie wyróżnione zostały trzy szpitale, które przez największą liczbę dni utrzymywały się w pierwszej trójce rankingu wojewódzkiego.

* DSC_1540

W Wielkopolsce wyróżniono trzy placówki medyczne. Jedną z nich jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostałe to: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu i  Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance.

- Gratulacje dla kierownictwa oddziału, dla Tomasza Gostomczyka i położnej oddziałowej Anity Świątek, a także wszystkich lekarzy, położnych, pielęgniarek i całego personelu. To bardzo ważna i cenna opinia, bo wydawana przez pacjentki, osoby najbardziej zainteresowane, krytyczne, ale też opiniotwórcze. To kolejne wyróżnienie, oddział przyzwyczaił nas do tego, że rodzi się u nas najwięcej dzieci w regionie. Raz jeszcze dziękuję za zaangażowanie i życzliwość – mówi Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

* -849575619317429807

Ideą powstania rankingu jest wskazywanie szpitali, w których kobieta może „urodzić po ludzku” w intymności i poszanowaniu godności. Dzięki zebranym informacjom w bazie danych, panie mogą wybrać szpital, który wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom w kwestii opieki okołoporodowej. Samą ankietę wypełniło dotąd ponad 100 tysięcy uczestniczek badania.

„Naszą misją jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw… Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób” – czytamy w informacjach o fundacji na jej stronie internetowej.

Odwiedzin: 115