OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dyrektor PUP uhonorowana odznaką Primus in Agendo
24 stycznia 2023 roku

Dyrektor PUP uhonorowana odznaką Primus in Agendo

Hanna Pawlak-Kornacka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, została uhonorowana odznaką Primus in Agendo przyznawaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

* DSC_1104


Honorową odznakę Primus in Agendo (z łac. Pierwszy w Działaniu) przyznaje minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. Kierująca PUP w Ostrowie Hanna Pawlak-Kornacka otrzymała je na wiosek minister Marleny Maląg, która wręczyła odznaczenie podczas konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – upamiętniającego podpisanie przez Józefa Piłsudskiego w 1919 r. dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, na mocy którego powstały w Polsce pierwsze biura pośrednictwa pracy.

- Jesteście państwo liderami wśród służb zatrudnienia – mówiła minister Maląg zwracając się do uczestników konferencji w Warszawie. - Po wybuchu wojny na Ukrainie otworzyliśmy dla przybyszy zza wschodniej granicy swój rynek pracy. Dziś Ukraińcy pracują w Polsce, mają poczucie stabilizacji i godności, równocześnie odprowadzając podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.

* DSC_1099

Podczas konferencji odbyła się także debata, której uczestnicy omawiali programy pilotażowe, prowadzone przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

Odznaka Primus in Agendo jest wyrazem uznania dla aktywnej postawy wyróżnionego, a także uhonorowaniem najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć i innowacyjnych projektów.

- Odznaka ta jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym za szczególne zasługi na rzecz m.in. rynku pracy. Cieszę się, że tak ważna i potrzebna praca wykonywana przez panią dyrektor została doceniona i gratuluję tego wyróżnienia – mówi Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk.  

Odwiedzin: 189