OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie z Turcji i Łotwy w ZST
27 stycznia 2023 roku

Uczniowie z Turcji i Łotwy w ZST

Młodzież z Turcji i Łotwy odwiedziła powiat ostrowski w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ „Flipped classroom”. Uczniowie trzech zagranicznych szkół przyjechali, by współpracować z uczniami ostrowskiego Zespołu Szkół Technicznych.

* DSC_1051.JPG

W trwającym przez 2 lata projekcie Erasmus+ „Flipped classroom” czynny udział bierze kilkaset osób. Inicjatywa, to sposób na wymianę uczniów na wzór odwróconej klasy, co stanowi alternatywny sposób uczenia się na odległość. Ma to podnieść motywację do nauki i zdobyć kluczowe kompetencje zwiększające umiejętności poprzez korzystanie z rozmaitych form cyfrowych. Uczestnicy Erasmusa, to nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz młodzież w wieku 14-19 lat, a także pracownicy uczelni i trenerzy.

* DSC_1064.JPG

Uczniowie dwóch szkół tureckich i jednej łotewskiej współpracowali z młodzieżą z ZST w dniach 16-20 stycznia. Łącznie, wraz z opiekunami przyjezdnych było 19. Wiodącą tematyką podczas wizyty w powiecie ostrowskim było szeroko pojęte obywatelstwo cyfrowe. Odbyły się warsztaty, prelekcje, prezentacje i szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji, trollingu, teorii spiskowych i strategii manipulacji online. Sporo czasu poświęcono właśnie fałszywym informacjom w mediach, które każdego dnia pojawiają się w sieci. Były też zajęcia z różnic i podobieństw pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistym.

Podczas intensywnego tygodnia w Polsce goście z zagranicy mieli okazję poznać Ostrów Wielkopolski i jego okolice, a także odwiedzić Toruń, gdzie wzięli udział w warsztatach w Żywym Muzeum Piernika. Nie zabrakło też wspólnych chwil przy degustacji pysznego polskiego jedzenia i tańców krajów partnerskich.

Jednym z punktów wizyty w powiecie ostrowskim była wizyta w budynku starostwa i spotkanie ze Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim, który wręczył uczestnikom projektu drobne upominki. Starosta mówił o zadaniach powiatu, głównie koncentrując się na oświacie. Mówił też o planach na kolejne miesiące, m.in. o budowie nowoczesnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie zabrakło również rozmów o pandemii i trudnościach związanych z nauką zdalną, z którą goście z zagranicy również musieli się mierzyć.

Młodzież była pod wrażeniem przyjęcia w Polsce, a w powiecie najbardziej podobały im się  budynki Centrum Kształcenia Praktycznego oraz same placówki szkolne. Odnowione, doskonale wyposażone szkoły zachwyciły przede wszystkim młodzież z Turcji.   

Erasmus+ „Flipped classroom” potrwa do końca roku. Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się już w kwietniu w Turcji.

Odwiedzin: 112